MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Lze definovat korupci?

Ivan Turnovec

Vždycky se objeví příbuzní, či přátelé vůdce a ti získají tu volitelné místo na kandidátce nebo pozici tajemníka, tiskového mluvčího či úředníka. Takovému chování se nelze divit, je naprosto přirozené. Problém není v lidech, ale v systému! Etické kodexy úředníky nebo politiky ke slušnému objektivnímu chování nedonutí.

Problém plyne přímo z podstaty. Politik může rozhodovat o osudech lidí, aniž by nesl přímé náklady spojené s poskytováním veřejných služeb. V Turnově to zřejmé na investičních akcích prosazovaných starostou. Nejnověji na jeho plánu zadlužit město jen aby se stavěl, jím zbouraný a zanedbaný kulturní dům Střelnice ještě v posledním roce jeho vlády. Starosta a jeho nejbližší spolurozhodují, bez ohledu na potřeby města a občanů, o rozdělování veřejných prostředků. Na rozdíl od běžného "tržního" hospodaření nenesou náklady ani rizika. Prostředky pocházející z daní nebo jiných poplatků a jsou zdánlivě neomezené. To svádí ke korupčnímu jednání. Ekonomové se zatím neshodli, co všechno jde pod pojem "korupce" zahrnout. Vždy ale jde o osobní, nebo skupinové získání části, někdy i značné, z prostředků, které by měly být využity pro celospolečenský prospěch. To způsobuje neúnosné prodražování činnosti veřejných institucí a všech veřejných služeb.

Místo optimalizace a efektivnosti snaží se rozhodující politici i úředníci naopak své náklady co nejvíce maximalizovat. S tím se také v současné době setkáváme na všech úrovních tou komunální počínaje. Hledají se administrativní komplikace, přibývá úředníků a norem přerozdělování a to přímo vede k úplatkářství, koření korupce. Mít vlivného známého je pomalu důležitější, než něco umět. Mnoho obyvatel České republiky si v zavedeném systému protislužeb a dohod ani neuvědomuje, jak je současný systém administrativního řízení nemravný. Jednotlivá koaliční zastupitelstva, ať jde o ta nejmenší, nebo parlamentní, si uzurpují právo svým spoluobčanům vnucovat nesmyslná nařízení, zákazy a zákony. Staví je v jen jimi samými proklamovaném, údajně "veřejném" zájmu, nebo v zájmu ideologie, do role prosebníků To vede ke snaze, i možnosti jisté služby si koupit a neohlížet se na zájem skutečně VEŘEJNÝ. Byrokratický aparát s politiky v čele, tak jak funguje a bezskurpulozně přerozděluje majetek a výnosy z daní (často nemravných) je systémově špatný, je korupční z podstaty. Příkladem může být většina obecních i státních zakázek, o kterých se tu a tam začíná mluvit, a které představují nepříjemné předvolební aféry. Doufejme, že jejich přemíra neotupí voliče natolik, aby se vzdali svého práva rozhodnout o tom kdo je bude v obci, kraji i parlamentu zastupovat. Není od věci zamyslet se i nad tím jak, a zda úsporně, se hospodařilo v našem městě.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena