MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Německý odpad není politikum

Ivan Turnovec

Za nezákonný dovoz odpadů do ČR je pokuta do 10 milionů Kč, tj. až k horní sazbě uplatňované zákonem o odpadech. Úvahy o jejím zvýšení na 50 milionů jsou namístě, protože pro velké firmy nemusí být pokuta 10 milionů Kč dostatečně odstrašující. Podle stávajícího trestního zákona lze též odsoudit za nelegální dovoz odpadu a podobné delikty k trestu odnětí svobody až na dva roky nepodmíněně. Uvidíme, jak bude reagovat česká justice. Smutné je, že bez argumentů se pan redaktor snaží, v rámci předvolebních hrátek, přesouvat část viny na ODS. Je totiž jasné, že v tomto případě nejde o problém politický, ale o podnikatelskou etiku (a zde podle nejnovějších policejních akcí jsou na tom hůř podnikatelé s vazbami na ČSSD)

Uhlídat nezákonný dovoz odpadu do ČR není vůbec jednoduché. Představa, že to zvládnou příslušné státní orgány, bez ohledu že jde o jejich zákonnou povinnost, není plně reálná. Ani starostové obcí nemohou areál své obce, před nezákonným dovozem odpadu, ohlídat. Kamiony jezdí i v noci a mlčení z titulu „obchodního tajemství“ kontroly neusnadní. Ani ekologové nemusí černé skládky včas zjistit, bude-li většina občanů lhostejná.

Svádět dovoz jen na německou stranu, jak se o to snaží některá média i úřady, ale není seriozní. Vina německých podnikatelů je bezesporu menší než těch našich. Jak správně upozorňují německá vládní místa. Bez zájmu a pomoci „podnikatelů“ v ČR by dovoz odpadu nebyl možný. Doufejme, že časem budou čeští viníci zjištěni snad pomůže k jejich odhalení i německá strana. V každém případě ale lze začít tam, kde by dovoz znamenal výhody pro dovozce. Takovým subjeketm jsou spalovny. Před časem jsem na to upozornil na www.virtually.cz. Ministerstvo životního prostředí ČR údajně dosud žádá o výjimky na dovoz odpadu k jeho energetickému využití spalovna Termizo Liberec, a nově i spalovna Praha-Malešice. Záměr spalovat i zahraniční odpady mají podnikatelé, kteří chtějí v ČR stavět, bez ohledu na nenaplněnou kapacitu stávajících, další spalovny k tzv. energetickému využití odpadu (Opatovice n. L., Mydlovary u Č. Budějovic). Liberecký politik Drda podal před časem návrh na energetické využití odpadu jako suroviny, kterým chtěl změnit zákon o odpadech. Po právu byl tento počin ohodnocen ROPÁKEM v anketě o nejhorší čin proti životnímu prostředí ČR. Je proto nutné prověřit, zda se k nám německý odpad nedovážel s představou, že jeho spalování ministerstvo životního prostředí nakonec přeci jen dodatečně povolí. Díky zásadovému přístupu si pan ministr Ambrozek zaslouží pochvalu. Doufejme, že dovozu dokáže MŽP, ve spolupráci se správními orgány, zabránit.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena