MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dálnice R35 opět ve středu zájmu

Ivan Turnovec

Materiál Libereckého krajského úřadu, který měl podpořit výstavbu severní varianty procházející Českým rájem, účelově znevýhodňoval jižní variantu dálnice R35. Jižní varianta čtyřproudé silnice vede z Turnova do Jičína kolem Mnichova Hradiště a kopíruje Český ráj z jihu. Severní trasa dálnice, kterou prosazuje krajský úřad, vede středem Českého ráje mezi Kozákovem a Troskami. Podle MfD prohlásil ministr životního prostředí Libor Ambrozek, že materiál, který pro krajský úřad zpracoval Pavel Kučírek obsahuje chyby znevažující jeho hodnověrnost. Materiál kraje přitom měl odpovědět na otázku, jestli postaví jižní nebo severní variantu dálnice, vyšel ve prospěch té severní. Autor dokumentu dnes tvrdí, že byl pod nátlakem. Zpracovatel připsal v neprospěch jižní trasy třináct kilometrů silnice R10, která již stojí, navíc neposoudil vliv variant na krajinný ráz. Na stejné chyby, na které upozornil ministr Ambrozek, již před časem kraj upozornila občanská sdružení z Českého ráje. Koncepci severní varianty ministerstvo krajskému úřadu vrátilo k přepracování.

V MfD bylo uvedeno: „Koncepce byla spočítaná tak, aby severní varianta vyšla lépe. A myslím, že to udělali záměrně,“ uvedla Martina Pokorná z turnovského sdružení S drakem rval se Michael. „Pokud se odstraní chyby a bodové ohodnocení obou variant se přepočítá, tak jižní trasa vyjde lépe,“.

Analytik vlivů prostředí Pavel Kučírek, zpracovatel podkladů se podle MfD hájí tím, že problém byl zpolitizován: „Během práce na mě byl vyvíjen tlak z různých stran a měl jsem na to málo času,“ … „Problematická také byla nesmyslně těžká metodika, kterou mi vnutili. A kraj také zasahoval do způsobů hodnocení jednotlivých úseků R35,“ kupříkladu důležitost bodu „kulturně-historicko-estetická hodnota krajiny“ kraj podle něj ponížil z padesáti procent na dvacet. „Udělali to s tím, že to byl můj subjektivní názor.“

Ministerstvo chce Kučírka potrestat. „Kvůli chybám zvažujeme, zda autorovi tohoto dokumentu nesebereme licenci,“ uvedl ministr. Potvrdil, že nesouhlasí se severní variantou. „Pokud bude kraj prosazovat severní trasu ve variantě čtyřpruhu, nemůže počítat s podporou ministerstva životního prostředí a CHKO Český ráj,“. Kromě CHKO podporují jižní variantu i místní občanská sdružení. Je potěšitelné, že severní trasa již nemůže počítat s podporou státu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena