MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Mafie branou Českého Těšína

Darius Nosreti

Je od ČSSD hezké, ze ruší svou nehodnou těšínskou organizaci, která nepokrytě podporuje člověka morálně slabého a bez politické kultury, který zjevně funguje jako prvek klientelistické sítě s pochybnými ekonomickými vazbami. Je ale velkou chybou, že tato strana chce členství většiny členů této městské organizace zachovat. Jde pravděpodobně o mafii, která obsazuje v tomto městě strany napříč politickým spektrem (takže zasedání zastupitelstva mnohým připomíná loutkové divadlo), i když je těžké říci při pohledu zvenku, zda v uzkem smyslu slova mafie nebo pouze ve významu klientelistická sit. V každém případě je třeba vyloučit ze strany osoby, které splňují více kritérií (markerů) mafie, spiknutí a ekonomické provázanosti či klientelistických vazeb. Pro mafii totiž odchod jednotlivce nic neznamená a zachovat tyto osoby ve straně by mohlo znamenat pokračování v personálním tunelování a korumpování strany, její další manipulaci a posléze obsazování různých postů ve státní správě a samosprávě. Všechny osoby ekonomicky a spiknutím proti autentickým členům spojené s Kuśem a Sznapkou je třeba vyloučit. Naopak je třeba přijmout zpět ty hrdiny, kteří se odvážili v minulosti mafii kritizovat a "vyletěli" nebo odešli sami znechuceni jejími činy. Tito lidé mohou také pomoci nalézat negativní případy hodnocení dle stanovených kritérií. Prvním černým bodem je již samo hlasování za člověka, který se dopustil jednání, které není v souladu s představu o morálním profilu člena politické strany a slušného občana vůbec. Samozřejmě, že stejná rada platí pro všechny politické strany a znovu zdůrazňuji, že to, že se ČSSD postavila k problému čelem hodnotím pozitivně a jako příslib, že to její nové vedení myslí s budováním strany dobře.

A ještě k případu úplatku. Pan Sznapka se snažil nejen členky sdružení korumpovat, ale zároveň pravděpodobně vytvořit diskreditační potenciál, který by je umožnil v budoucnu vydírat a manipulovat s nimi. Pro temné síly, které stále více ovládají Moravskoslezský kraj a i skrze Český Těšín pronikají napříč politických stran do jejich vedení a skrze ně i do samosprávy a státních krajských a centrálních orgánů, je typické, že stále častěji a dnes již skoro masově používají mafiánské a spiklenecké metody jako zastrašování, diskreditaci, pomluvy, tajné (konspirativní) řízení, přičemž systematickým sběrem a prefabrikací pomluv připomínají tyto mafie stále více zločinné organizace StB či KGB.

Zlo již mnohokrát vstoupilo do naší vlasti skrze severní Moravu. Okupační vojska německá i sovětská, různé odnože ruské i ukrajinské mafie, drogy, peníze z organizovaného zločinu, TBC, masové vykořisťování dělnické třídy, které ovšem dosáhlo svého vrcholu za "reálného socialismu" (vzpomeňme si na kompletní likvidaci zdraví horníků v dolech a jejich sociální diskriminaci, kdy jim mnohdy nebyl přiznán ani invalidní důchod), a dnes demoralizující a zlodějské klientelistické sítě vstupující do politických stran a rozšiřujících svou moc do celé země.

Zdá se, že našemu právnímu systému (na rozdíl od USA) stále více chybí definice pojmu spiknutí a zavedení přísných trestů za účast ve spiknutí. Myslím, ale, že na personální tunelování politických stran a jejich manipulace by šel zatím docela dobře napasovat pojem vlastizrada. Podkopávání naší stranické demokracie znamená totiž likvidaci stran jako zásadního opěrného sloupu demokracie v myslích lidí i ve skutečnosti, a projevuje se ztrátou důvěry v náš politický systém i ztrátou jeho funkčnosti.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena