MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Nadšení pro Střelnici polovině radním chybí

Otakar Grund

Její rekonstrukci a zásadní přestavbu na moderní kulturní zařízení chtěl patnáctitisícovému městu už v minulosti dopřát známý mecenáš Bohuslav Jan Horáček, ale krátce po jeho smrti začal tento bohulibý záměr provázet jeden neúspěch za druhým. Horáčkem založená Nadace údajně pozbyla finanční potenciál a stavba, která začala jen demolicí původního objektu a úpravou podloží, se zastavila. Představitelé města původně počítali s moderním a honosným projektem, avšak v situaci, kdy se museli přeorientovat jen na financování z městské kasy, byli nuceni narychlo změnit původní strategii, což je samozřejmě logické. Nebýt totiž Horáčkova příslibu, že zjednodušeně řečeno „zaplatí“ osmdesát procent nákladů stopadesátimilionové akce, by Turnovští na její realizaci v takovém pojetí ani nepomysleli.

Starostův příslib, že půjde-li vše dobře, na Silvestra roku 2002 se bude už v nové Střelnici tancovat, dávno pozbyl platnost, právě tak, jako jeho podobné optimistické výroky nepodložené realitou. Podobně se totiž neplave v nepostaveném novém krytém koupališti v Maškových zahradách, ani nebruslí na stále chybějící kryté ledové ploše. Sen nové Střelnice se rozplynul po nezískání dotace na studii Kongresového centra z peněz Evropské unie i dalšího projektu, na nějž mělo přispět ministerstvo.

„Pět let uplynulo a nová Střelnice nikde…“ řekli si občané. „Pět let pryč, Střelnice nikde - a volby na krku…“ řekli si asi radní. A tak přípravy radnice přidaly na tempu. Nic nepomohly varovné hlasy opatrnějších, že tak rozsáhlou akci by přece jen měli nejen schválit, ale hlavně i postavit příští zastupitelé. Čtrnáct současných letos stavbu podpořilo i se schválením nového rozpočtu. A výsledek ? Uplynuly sotva dva měsíce a už jeden z místostarostů upozornil na to, že finanční záležitosti města se nevyvíjejí podle původních předpokladů a část peněz bude zřejmě chybět. Na veřejném zasedání padala i ostřejší slova, nicméně z nového rozhodnutí nemají radost ani představitelé městských organizací, kteří pro letošek o část svých financí díky razantním úsporám přišli. Myšlenka, že po dva roky se všichni uskromní a tím město získá nový kulturní stánek, je sice hezká, avšak odborníci tato „hubená léta“ odhadují přinejmenším na čtyři až pět roků. A to už se možná nebude líbit ani občanům. Ti totiž chtějí mít běžné základní podmínky k životu, jako uklizené a opravené vozovky, fungující inženýrské sítě, školy a veškerou občanskou zaopatřenost.

Výsledky „utahování opasků“ jsme si už v polistopadových dobách dosyta užili. Střídmost a šetrnost je věc hezká, navíc, vede-li k pozitivním a hlavně reálným koncům. Sklouzne-li však svírající se opasek po příliš hubeném těle až na hrdlo, bývá obvykle všemu konec. Vědí to i všichni turnovští radní ?


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena