MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Na zkusene v Polsku

Ludmila Illasova

Študenti geologických vied, pokiaľ majú poznať praktické výsledky t.j. banskú činnosť, a byt schopni obstát v životě, musia sa zoznamovať s terénom nejen doma, ale i v zahraničí. V dňoch 1. a 2. 4. 2006 sa zúčastnili študenti Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre exkurzie do Poľska. Navštívili Sliezsku univerzitu v Sosnowiec, fakultu Vedy o Zemi, kde prebiehala už 37 gemologicko-paleontologická výstava. Súčasťou této již tradičnej výstavy bolo aj niekoľko prednášok. V ich rámci sa úspešne prezentovala vedle polských kolegov aj UKF prednáškou, na universite hosťujúceho dr. Ivana Turnovca, ktorého poznáme aj z Nitry, s názvom: Mineralogiczny symbol Czech – od pierwszych znalezisk po klejnoty z czeskiego granatu. Prednášku si so záujmom vypočulo, a potleskem odmenilo, viac ako sto zdejsich universitnich študentov a pedagogov.

V rámci terénnej časti exkurzie sa študenti zoznámili s bankou lokalitov Tarnowske Gory. Ide o ložisko olova a striebra, ťažené už od stredoveku. Študenti mali možnosť aj fárať, t.j. navštíviť podzemné časti banských prác. Ďalším miestom bola Wieliczka. Ide o významnú lokalitu, na ktorej sa ťažila po mnoho storočí kamenná soľ. Vlastne už od neolitu z tunajších solaniek získavali prvú soľ naši predkovia. Až neskôr sa začala soľ ťažiť bansky, v rôznych hĺbkových horizontoch i viac ako 100 m pod zemským povrchom. V rámci exkurzie zostúpili študenti až do hĺbky 120 m po trase, prezentovanej dnes ako skanzen historickej ťažby. Mali tak jedinečnú možnosť zoznámiť sa so surovinou - kamennou soľou, ktorá nepatrí k bežným nerastným surovinám vo vnútrozemnských štátoch. Na tomto mieste je nutné podotknúť, že Slovensko kedysi treťohornú soľ tiež ťažilo v Solivare pri Prešove. Táto ťažba je už dávno ukončená.

S množstvom dojmov, fotografiami a prírodnými vzorkami sa vrátili v noci domov. Poznatky z exkurzie budú v najbližších dňoch prezentované jednak na posteroch, formou fotografií a obrázkov, jednak odbornými prednáškami.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena