MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Opakující se radosti

Ivan Turnovec

Následující článek jsem napsal 7. února 2000, záplavy, které jsme v minulém měsíci prožili, nelze označovat jako něco výjimečného. Jsou součástí celosvětových změn počasí. Text nemusím nijak upravovat, protože jeho logiku tyto záplavy jen podtrhují. Je škoda, že řadu let nebyl nikdo z těch „kompetentních“ ochoten podobná slova poslouchat. Následující text byl zveřejněn pod názvem: Změny počasí jako globální hrozba? na http://www.novinky.cz/Index/Styl/3654.html

Sněhové kalamity v minulých dnech nebyly ničím jiným než trochu extremnějšími lokálními srážkami. S podobnými extrémy jsme se loni i v předchozích třech letech setkávali na celém světě. Souvisela s tím i enormní sucha. Vlny veder si dokonce (hlavně v USA a Africe) vybraly i nemalou daň na lidských životech. Jejich protikladem byly pak nadměrné srážky spojené se záplavami ve Francii a na dalších místech. Taky s tím již máme výraznější zkušenosti. A nemálo lidí z těch, kteří záplavy v roce 1997 zažili, ještě dnes dostává strach z déle trvajícího deště. Někdo si posteskne, že jde o extrémní počasí a má pravdu. Vzhledem k přemíře nejrůznějších starostí se ale nad touto situací příliš nezamýšlíme. To, že odborníci již před desítkami let začali varovat před globálním oteplováním, nechává chladnými ekonomicko-technokraticky uvažující představitele našeho státu. Nikdo nevaruje, a většina občanů je proto neinformována, živelné pohromy vyplývající z extrémního počasí pokládají za nahodilý jev. Pravda je ale jiná.

Ve zprávách o počasí se dovídáme o stavu ozónové vrstvy. O freonech a zákazu jejich výroby se už ví i mezi průmyslníky, ale akceptuje se jen někde. Globální oteplování ale zatím strašilo jen odborníky. Zjištění, že rychlost globálního ohřívání planety se výrazně zrychluje, je alarmující. Za posledních deset let se průměrná teplota zvýšila o 0,4 ° C. Tato zdánlivě nepatrná hodnota způsobuje zvýšení obsahu vodních par v atmosféře o 3 %. Vzhledem k tomu, že rozložení a transport mraků nejsou homogenní, dochází ke změnám v jejich dosahu i plošném rozsahu. Tyto změny podpořené dalšími faktory, mezi které patří i průmyslové exhalace, letecká a automobilová doprava, čím dále tím více ovlivňují ty atmosférické jevy, které nazýváme počasím. V atmosféře přibývá kysličník uhličitý jako produkt nejrůznějšího spalování, methan jako produkt rozkladu mnohých chemických a organických odpadů (jde o zlý sen provozovatelů skládek). V posledních letech jsou tyto projevy stále zřetelnější. Zatímco ve světě se již ochránci životního prostředí v některých vládách snaží růstu obsahu methanu a kysličníku uhličitého bránit (při zácpách a na křižovatkách se vypínají motory aut, na minimum se omezuje spalování dřevní hmoty, netopí se uhlím atd.), u nás se naopak setkáváme s nerozumným spalováním nejen dřevních hmot, ale i dalších odpadových materiálů ve stále se zvyšující míře v topeništích i na volném prostranství, o ohleduplnosti motoristů už ani nemluvě. Meteorologické změny projevující se extrémními horky, suchy, nebo naopak srážkami, jak je poznáváme v posledních letech i na území naší republiky, jsou vyvolány prokazatelně globálním oteplováním (ať už je jeho důvod pouze v lidské činnosti, nebo i zvýšené aktivitě seismické a sopečné). O tom, že jde o problém skutečně globální, tedy ovlivňující celou lidskou společnost, svědčí i to, že se jím seriózně začínají zabývat i průmyslníci, ekonomové a politici na Výročním zasedání světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Extrémní výkyvy v bilanci vodních srážek (projevující se záplavami na jedné a smrtelným suchem na druhé straně) přinutily k zamyšlení (díky významným ekonomickým dopadům) i jinak k přírodním změnám zcela netečné ekonomy. Ukázalo se totiž, že je už nejvyšší čas věnovat se jim nejen slovním varováním ekologů, ale i legislativně. Změny počasí (projevující se extrémními rozdíly v atmosférických srážkách) se mohou v dalším společenském vývoji projevit až katastroficky.

Během posledních pěti let se začíná křivka změn projevovat stále výrazněji. K výrazné změně klimatu již dochází. To, co ještě pokládáme za extrém (a rádi bychom jako extrém odmítali), může být brzy normální. Staré zkušenosti přestávají platit. Příkladem mohou být třeba zrovna záplavy, projevující se u nás i v celém světě. To, co bývalo označováno za stoletou vodu, lze očekávat v mnohem kratších intervalech (v USA s tím již na některých místech mají zkušenosti). Navíc může docházet i k záplavám mnohem větším.

Co po letech dodat. Snad jen tolik, že i problematika protipovodňové ochrany mne vede k tomu, abych doporučoval ZDRAVÝ ROZUM jako nutnou podmínku k tomu, aby se v našem státě začalo v parlamentu, i na vládní úrovni, jednat rozumně a ve prospěch občanů a ne jen hrstky navzájem spřažených "vyvolených".


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena