MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Desatero zdravého rozumu

Petr Czasch a spol.

Volební desatero zdravého rozumu

1. Politik musí být zodpovědný za svou práci. Za „zmetek“ postih nebo odvolání. Poslanci musí v Parlamentu pracovat, ne si číst, spát a telefonovat. Zrušíme všechny zbytečné výhody poslanců a jejich imunitu. Zavedeme přímou volbu prezidenta, hejtmanů a starostů s možností jejich odvolání. Zrušíme senát.

2. Úřady, policie a soudy jsou tu pro lidi, a ne naopak. Zrušíme registrační pokladny a povinnost placení minimální daně pro živnostníky. Máme připraven nový silniční zákon, který odstraní diskriminaci řidičů. Právo na řádně nabytý majetek je nedotknutelné.

3. Bráníme ty, jimž bylo ukřivděno, např. nespravedlivě nízkými důchody, nespravedlivým rozsudkem či byrokratickými omezeními. V případě obnoveného trestního řízení má odsouzený právo stanout před jiným soudem.

4. Zavedeme trestní odpovědnost soudců. Soudce, který vynese nespravedlivý rozsudek, bude sám souzen s povinností oběť odškodnit. Zrušíme ustanovení zákona o nepřiměřené obraně, za reakci napadeného je vinen útočník. Trestanci si musí svůj pobyt ve věznicích odpracovat.

5. Máme protikorupční projekt a zákon o veřejných zakázkách, který vylučuje korupci a snižuje nezaměstnanost. (www.vnitrostatnioffset.cz)

6. Pro důchodce veřejná doprava zdarma. Výstavbou sociálních bytů a podporou neziskových bytových družstev snížíme dopad deregulace nájemného.

7. Místo zbytečných peněz na zbrojení budeme masivně financovat mimoškolní výchovu dětí a mládeže, školství, vědu, výzkum a neziskové organizace. Zajistíme podmínky pro práci odborníků. Zavedeme institut blízké osoby s právem rovnocenným manželství. Psaná závěť má přednost před děděním ze zákona. Každý má právo na výchovu svých dětí. Po celou dobu šesti měsíců od narození dítěte budou mít právo na rodičovskou dovolenou oba rodiče současně. Zákonem omezíme brutalitu v televizi. Zrušíme zákon zakazující uveřejňovat nezletilé delikventy. Za kriminalitu dětí je vinen systém. Všechny společenské problémy budeme řešit především prevencí – tedy výchovou.

8. Občan České republiky musí mít ve styku s cizími státy stejná práva , jaká jsou přiznávána cizincům z těchto států u nás. Dokud nebude zaveden bezvízový styk pro naše občany , budeme požadovat vízovou povinnost i ve vztahu k občanům těchto států (USA apod.)

9. Zdravotnictví, školství a sociální péče musí být dostupné pro všechny. Naše zdraví je nejcennější. Řešíme příčiny, a ne až důsledky. Pacient musí mít možnost volby mezi lékařem a léčitelem, a to za stejných podmínek. Domácí péči zrovnoprávníme s péčí ústavní.

10. Máme projekt obnovy venkova. Vrátíme školy a kulturu na venkov. Chráníme přírodu. Příroda bez nás může existovat, my bez ní ne.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena