MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Stojí za připomenutí

Ivan Turnovec

Filozof Ladislav Hejdánek už v roce 1994 K VÝVOJI OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI napsal, a jeho slova mají platnost dosud:

„Politici nejsou státníci – nevidí dopředu – zajišťují si jen to, aby v politických klání si udrželi co nejdéle své posty ... . Neslyší a ani nechtějí slyšet filozofy ... . Nehledají žádné jiné možnosti ... . Tragédií je , že vlastně sami nevědí, co pro veřejný prospěch chtějí ... . Filozofické úvahy odmítají ...“.

Pozn.: Ve správě věcí veřejných v obcích, městech a krajích je to obdobné. Koaliční dohody, koaliční uskupení politikům umožňují kabinetní rozhodování, politikaření – rozhodují překotně, veřejnost neslyší. Politikaří se a pokračuje „Listopadový samet“ – vše je „předjednané“, předem dohodnuté. Zůstává jen konstatovat, že „máme demokracii, ale nemáme demokraty“.

Další citát je od Karla Čapka – pasáž z dopisu vydavateli New York Sunday Times v roce 1926 na téma „Amerikanismus a globalizace světa“ – jde o jeho výhrady a námitky proti amerikanizaci Evropy, které předkládá jako své osobní (opět dosud platné) vysvětlení čtenářům americkému listu

Amerika se snaží do Evropy exportovat: RYCHLOST, ÚSPĚCH, KVANTITU., ale:

Když chce člověk něco vymyslet, nemůže se dívat ustavičně na hodinky. Vznešený duch tím více tvoří, čím méně viditelně pracuje. Evropa neudělala své katedrály nebo filozofické systémy ve spěchu. „ÚSPĚCH“ je heslo, které Evropana demoralizuje. V Evropě lidé žili a umírali pro víru, nebo pro pravdu, nebo pro jiné poněkud iracionální věci, nikoli pro ÚSPĚCH. Světci a hrdinové neuvažovali o tom, že to chtějí „přivést dál“; jsou činy a úkoly, kterým je nutno předem obětovat úspěch. A kvantita? Stvořitel udělal Evropu malou a ještě ji rozdělil – naše srdce se mají těšit z rozmanitosti, nikoli z velikosti. Evropa ztrácí sebe sama, jestliže si osvojí fanatizmus rozměrů. Evropě musí jít o dokonalost, ne o kvantitu.

Co by pro nás mělo být z citovaných myšlenek poučením: Prosazování neuvážené strategie rozvoje, megalomanství, spěch a překotná rozhodnutí, to není to pravé - lze předpokládat, že to dříve nebo později ohrozí jednoho každého z nás, civilizaci jako takovou.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena