MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Je starostovo sebevědomí na místě?

Otakar Grund

Při minulé přípravě a zahájení stavby kulturního domu Střelnice v Turnově došlo k mnoha pochybením. Ta ostatně dostatečně vyjmenoval a popsal Kontrolní výbor městského zastupitelstva a s výsledky svého bezmála čtyřměsíčního šetření také volené zástupce občanů seznámil. Pro některé to mohlo být upozorněním či dokonce výrazným varováním. Varováním před tím, aby další pokračování tak rozsáhlé a nákladné stavby vedli lidé, kteří na to jednoduše a přitom kulantně řečeno, svým vědomostním potencionálem nestačí.

Kontrolní výbor došel jednoznačně k názoru, že mimo jiné došlo k zásadnímu pochybení vedení města při zajištění finančních prostředků na tuto stavbu od mecenáše Bohuslava Jana Horáčka, bez kterých by předešlí zastupitelé asi těžko schválili stopadesátimilionovou akci, na kterou ani tehdy město prostě a jednoduše nemělo. Neprovedení podrobného geologického průzkumu podloží v místě, které je všeobecně známé svou nesourodostí, a následné potíže se založením stavby, jen odstartovaly postupnou „výrobu“ několika projektů, z nichž jejich dodatky udělaly doslova „stavitelský zmatek“ pro dodavatele a zároveň „dojnou krávu“ z radnice pro projektové kanceláře. Není divu. Podobný zmatek totiž vznikl i při vedení veškeré dokumentace investorem, tedy opět radnicí, která navíc roky tápala v otázce, zda má být turnovská Střelnice raději kulturním domem, kongresovým centrem či centrem kulturním? Ten samý zmatek se projevil i při dokladování všeho, počínaje výběrovým řízením, přes provádění zemních prací až po přehled financování nákladů.

Zatímco členové kontrolního výboru doslova žasli nad neodborností koordinátorů v minulém šestiletém období, starosta města se veřejně vyjádřil v tom smyslu, že kontrola vlastně neobjevila nic nového. Obnovenou stavbu Střelnice má nyní zcela pod kontrolou, a že je k dispozici i lepší projekt a následně i stavební firma.

Otázek asi každého, a to i nezúčastněného občana, napadne hned několik. To tedy pan starosta o všech závažných pochybeních, které kontrolní výbor zjistil, už dávno věděl ? Proč tedy nic neudělal ? Nebo proč třeba ty „lepší“ projekty nemělo město k dispozici už v minulosti, když ty předešlé prohlašovalo za nejlepší ? Proč město nevěnovalo dostatečnou pozornost oponentním posudkům odborníků, kteří na nedostatky už tenkrát upozorňovali ? Proč stavební firma od započaté stavby v minulosti odešla, přestože město vybralo tu nejlepší a proč je tu najednou další, nová firma, ještě lepší ? Proč stavební dokumentace nesouhlasí s navrženými plány a proč to nikomu z vedení města, a to ani panu starostovi, dosud nevadilo?

Napadlo-li vás v této souvislosti to, že třeba pan starosta lidem i svým kolegům zastupitelům, zastírá pravou skutečnost a tedy česky řečeno, jim dokonale lže, nebudu vám to vyvracet. Podobný dojem jsem totiž získal také.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena