MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Muzejní výročí

Ivan Turnovec

Ve středu 27. května budou turnovští muzejníci, jejich spolupracovníci a příznivci, slavit výročí. Uplynulo 120 let od založení městských muzejních sbírek, prvního kroku ke vzniku muzea. Není to výročí jediné, v letošním roce uplyne také 70 let od první souborné instalace muzejních sbírek ve vlastních muzejních prostorách (do té doby byly expozice jen v pronajatých prostorách). Těším se na oslavné projevy zástupců vedení města, zvlášť na současná slova nynější paní místostarostky bývalé vedoucí oddělení historie zdejšího muzea. Věřím, že během oslav nám nebude připomínáno to, co během oslav stého výročí v roce 1986: "Neustále se rozvíjí činnost na úseku dokumentace dějin dělnického hnutí a výstavby socialismu..."

Turnovské muzeum oslavuje 120 let od svého založení v květnu roku 1886. "Místní muzeum není pestrou snůškou věcí nápadných, neobyčejných, vystavených pro planý obdiv. Účel jeho je vyšší. Jsouc ve svém docílení a dovršení přehledným a názorným obrazem minulosti města a okolí, má být občanskou takřka školou, aby patříc na památky z dob dávno minulých, oblibovalo si zvídati zprávy o svých praotcích a snažilo se v dobách útrap i blaha kráčeti v jejich šlépějích, o zdar a oslavu rodné obce v každém ohledu usilujíc", uvádí se v muzejní zprávě z roku 1890.

V roce 1891 u příležitosti Zemské jubilejní výstavy se turnovské muzeum prezentovalo instalací české venkovské chalupy (s tehdejším exponátem lze srovnávat současný Dlaskův statek v Dolánkách o který se stará současné muzeum).

Padesát let nicméně trvalo než členové muzejního spolku získali vlastní budovu, kde byly v roce 1936 souborně instalovány tehdejší sbírky. V té době již kromě národopisných a historických vlastnilo muzeum i první soubory drahých kamenů z blízkého okolí. Po válce se kromě historie a současnosti kamenářské a šperkové výroby stala i mineralogická sbírka (hlavně díky mecenášům z nichž nejvýznamnějším byl MUDr. Šolc), tím hlavním muzejním bohatstvím.

Pracovníci muzea v uplynulých letech doplňovali sbírkové fondy (kromě mineralogů a geologů se na rozvoji muzea podíleli i archeologové a etnografové). Užitečná byla, a dosud je i spolupráce s CHKO Český ráj. Nakonec oceněním práce turnovských muzejníků je i nominace zdejšího geologicky zajímavého regionu mezi GEOPARKY UNESCO. Geopark Český ráj má číslo 25.

Oficiální oslava stodvacátého výročí proběhne v muzejních prostorách ve středu 17. května 2006. Věřím, že se jí zúčastní nejen oficiální hosté, ale i mnozí občané. Nejen na historii, ale i na současné turnovské Muzeum Českého ráje, dříve okresní, dnes krajské, můžeme být (s malou výjimkou) všichni oprávněně hrdí.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena