MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Rojení geologů v Českém ráji

Ivan Turnovec

Účastníky exkurze přivítali kromě organizátorů Dr. Táborského a Turnovce i ředitelka muzea PhDr. Jakouběová a zástupkyně odboru kultury Krajského úřadu Mgr. Damborská. O nominaci a problémech kolem GEOPARKU promluvil jeden z těch, kteří se o nominaci významně zasloužili, muzejní geolog Tomáš Řídkošil. Potěšitelné je, že zodpovědní pracovníci krajského úřadu si uvědomují význam nominace Geoparku pro prezentaci českých přírodních krás veřejnosti i odborníkům. Je trochu škoda, že dosud není rozhodnuto o garančním pracovišti. Logicky jím má být turnovské muzeum. V Turnově ale někteří představitelé radnice na logiku nehledí, vidí jen možnost využít dotací a grantových prostředků dle svých představ, které s geologii ani obecnou přírodovědnou náplní nemají nic společného. Ostatně to je patrně důvodem, proč se o akci, jejíž význam pro geologickou komunitu a nejen tu, je velký, nezmiňují městská média (jistá role může být i v tom, že mezi organizátory patři i má maličnost). Význam vyhlášení GEOPARKU a zájem geologické veřejnosti je asi podobný tomu, jaký měl v Čechách organizovaný světový geologický kongres v roce 1968, který byl v srpnu násilně ukončen hned v počátku. Režimu to česká geologická veřejnost neodpustila. Pokud by se mělo podařit skupině úředníků rozhodovat bez základních odborných znalostí o propagaci, výzkumu a využití GEOPARKU, došlo by asi k podobnému jevu jako v případě jmenovaného geologického kongresu.

Hlavní pozornost byla věnována vulkanitům (sopečným projevům) prvohorním i třetihorním. Navštívili jsme Kozákov se světoznámým Votrubcovým lomem, Frýdštejn, Vyskeř, Trosky a kromě muzea turnovského i muzeum v Lomnici a tamní dílnu dr. Hromádky. Česká geologická služba vydala při příležitosti exkurze účelovou třicetistránkovou publikaci. Průvodce nazvaný VULKANITY ŠIRŠÍHO OKOLÍ TURNOVA, je doplněn topografickou i geologickou mapou GEOPARKU a také základními údaji o něm i jeho geologickém vývoji. V závěru je i stať o šperkovém kamenářství v Čechách a jeho historii.

S návštěvou krásných a současně i geologicky zajímavých míst byli účastníci exkurze spokojeni. Ostatně setkávání má svůj význam i společenský. Vzpomněli jsme i na Dr. Karla Tučka znalce zdejších drahých kamenů (byla mu věnována i stať v průvodci, protože letos uplynulo sto let od jeho narození). Po letech se zde setkali mnozí bývalí spolupracovníci a spolužáci z universit. Kromě navázání nových odborných kontaktů což je vhodné hlavně pro mladší generaci, si podali ruce i senioři. Ctí mi bylo přivítat Dr Johana, který se po odchodu z republiky etabloval ve Francii, objevil a popsal řadu minerálů, dnes je navíc i starostou obce ve které žije. Podobně jsme s úctou vítali i profesora Fediuka, který se o poznání geologických poměrů zdejšího regionu výrazně zasloužil. Ostatně Riegrova stezka, respektive její naučná stezka a informativní popisy jsou jeho dílem. Dr. Pivec zase sbírá pohádky a pověsti a svou sbírku těch z Českého ráje nabídl k vydání. Dr. Březina z Neckargemuendu v Německu připomněl nadaci profesora Humboldta, který zdejší kraj navštívil a ocenil panoráma Trosek. Nabídl nám spolupráci s Humboldtovou nadací. K některým setkáním se časem třeba vrátím. Jen jsem v krátkosti upozornil ne něco, co turnovská média občanům neřeknou.

Sepsána byla pro tuto příležitost i pochodová píseň, ze které si dovolím na závěr své informace o exkurzi alespoň část zveřejnit:

Vrch Kozákov i Trosek ráz,
má své vždy do sebe;
ať léto je, či zimy mráz,
tak ční tu do nebe.
Je mnoho dalších tajů kol,
ty objevíme, vím;
ať hrají struny dur, či moll,
ať slunce je či stín.
Nám ani déšť nezabrání,
jó, Ráje poznání;
snad on sám se ukloní,
až najdem kamení
A tak jen přání úspěchu,
já přeji dneska všem;
ne hon, či nález ve spěchu,
hlavně však pěkný den.

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena