MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Společensko-politický krok starosty v Turnově...

Josef Kunetka

Dle starosty se prý jedná o soukromou stavbu a všechna projednávání ve správním a stavebním řízení jsou jen záležitostí stavebního úřadu. Starosta územní rozhodnutí odmítl zveřejnit a prohlásil že ani zastupitelům nepřísluší. Pokud si jej získají od úředníků města, tak tito úředníci by porušili správní řád.

Stavební úřad tedy jednal tak, že si vybral účastníky řízení: za město to byli loajální vedoucí odborů (rozvoje města; správy majetku; školství-kultury-sportu; dopravy; životního prostředí - včetně vedoucího státního vodoprávního úřadu). "Samo město Turnov" zastupoval starosta, jinak i účastník řízení z titulu vlastnictví stavbou Hypernovy dotčených pozemků. Z Krajských orgánů byli účastníky: vedoucí odboru dopravy, rozvoje venkova - zemědělství - životního prostředí, i odboru územního plánu a stavebního řádu. Krajské orgány dne 22. 12. 05 zveřejnili na úřední desce města závěr zjišťovacího řízení.

Rozhodli, že novostavbu Hypernovy (o zastavěné ploše 5355 m2 s parkovištěm o kapacitě 200 parkovacích stání) není nutné posuzovat z hlediska zákonů o vlivu na životní prostředí a že stavbu navíc doporučují,neboť dle nich je "v souladu s jednou z priorit strategických a rozvojových dokumentů libereckého kraje, že pomáhá dosažení cíle vyřešení problémů tradičních hospodářských odvětví a vytvoření příznivých podmínek pro podnikání a nové investice, že je podporou rozvoje ekonomického potenciálu libereckého kraje, a že tudíž stavbu doporučují k realizaci".

Správní a státní orgány rozhodovaly pouze o stavbě Hypernovy a parkoviště, zatím co stavební úřad vydal územní rozhodnutí nejen k obchodním budovám s parkovištěm, ale i ke stavbě - napojení přes místní komunikaci na novou kruhovou křižovatku a její páté rameno! Procesně právní kroky vedly tedy ke starostovu společensko-politickému cíli - jednou je to záležitostí veřejnou (součástí regulačního plánu centra), po druhé zase jen soukromou (záležitostí bohatého investora a starosty). Starosta v tisku v loňském roce prohlásil, že bez lukrativní stavby Hypernovy by osobně prodělal jeden milion korun! Z toho vyplývá, že rozhodovací pravomoce veřejných činitelů v samosprávných, správních a státních orgánech jsou jakkoli zneužitelné. Občan žasne a snad si uvědomí, že mecenáš města a Českého ráje pan ing. J. B. Horáček před jedněmi volbami vyzýval voliče: "Nejste-li z morálních důvodů přesvědčeni koho nemáte volit, tak berte na zřetel alespoň eventuální materiální, finanční důvody. Jděte volit, ale volte správně!"


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena