MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

O kultivaci demokracie

Ivan Turnovec

Optimální stav v rozvinutém demokratickém státě by měl být takový, že existuje soulad mezi individuální zodpovědností a zodpovědností společenskou, obě dvě tyto vlastnosti korigují snahu o prosazování osobních a skupinových zájmů. K této ideální státní společnosti se snaží dojít dvě rozdílné politické platformy. Jejich cesty jsou ale zcela odlišné. Zatím co pravicové konzervativní a občanské strany vycházejí z individuální zodpovědnosti a předpokládají, že tato se vzájemnou meziobčanskou konfrontací stane i zodpovědností celospolečenskou, předpokládají levicové, demokratické a socialistické strany, že výchova k individuální zodpovědnosti vede přes zodpovědnost celospolečenskou řízenou „radou moudrých“, tedy vládou a parlamentem.

Každá z těchto představ má své přednosti ale i vady. Je logické, že s ideální společností, ani ideálními společenskými poměry nelze v současném světě počítat. To co ale musí být cílem každé demokratické společnosti, je cesta, která by se k ideálu měla postupně přibližovat.

Základem, který ale bohužel leckdy chybí, by mělo být poznání a pochopení, že oběma politickým směrům jde o shodný výsledný cíl, kterým je spokojená a hrdá společnost lidí. Lidí kteří jsou si vědomi nejen svých individuálních a společenských práv, ale také své individuální a společenské zodpovědnosti. V politice ale došlo v končícím století k excesům fašizmu a komunismu. Ty ovlivnily nejen určité množství radikálů (ostatně za normálních podmínek asi zanedbatelných), ale hlavně poškodily občanské chápaní politického boje. Pod pojmem politický boj si totiž aktéři představují zápas o život a nikoli klidné soupeření o jednotlivé problémy kterými státní společenství žije. Tento stav je alarmující, někdy se zdá, že je situace stále horší. Chybí komunikační kultura. Osobně totiž věřím tomu, že pokud spolu lidé, ať už sousedé, nebo politici začnou mluvit a budou se při tom i poslouchat, dokáží se nakonec dohodnout.

K tomu, aby došlo ke kultivaci v této oblasti by měl sloužit Demokratický klub. Vznikl na podzim roku 1948, jako studentská organizace reagující na únorové pošlapání demokratických principů během komunistického puče. Velmi brzy byl zahnán do ilegality. Myšlenka demokratického diskusního fóra a přátelství členů ale přetrvávalo vzdálenosti i nejtemnější období (část studentů skončila v exilu, a někteří i ve vězení). Demokratický klub ožil hned po pádu komunismu v roce 1990. K jeho nové legalizaci se vyjádřil jeden ze zakladatelů z roku 1948 Josef Shrbený ve svém článku v LN v roce 1995: „zahájil svou činnost počátkem roku 1990 na základě hlubší analýzy a na ní založeném závěru, že je reálně opodstatněné setrvat na původní idei klubu z roku 1948: demokracie a příznivá míra demokratismu patří sice k nejvyšším hodnotám v uspořádání společnosti, avšak jsou-li tyto hodnoty ponechány spontánnímu vývoji, jsou ohrožovány pokud jde o míru demokratismu a dokonce i pokud jde o existenci demokracie; proto je třeba podporovat uplatnění všech garančních činitelů, tj. činitelů působících k ochraně a posílení uvedených hodnot.“

K charakteristickým formám aktivity Demokratického klubu patří pravidelná diskusní setkání. Přítomní členové klubu, i další zájemci, mohou iniciativně nastolovat témata diskuse a zaujímat v ní své osobní názory, a doporučovat společná stanoviska reagující na právě probíhající společenské jevy. Kromě tuzemských členů jsou v DK i krajané ze třiceti zemí světa. Je velmi krásné, že na půdě klubu jsou diskuse vedeny tak jak by to mělo být normální v celé společnosti. Naši členové se snaží v diskusích kultivovat a ovlivňovat své okolí co nejvýrazněji. Slouží k tomu besedy nejen v centru dění, tedy hlavním městě Praze, ale i v dalších městech a obcích v jednotlivých regionech. Pravidelně vychází i tištěný zpravodaj pod názvem Dk-dialog (kromě české má i anglickou verzi). S klubovou činností se lze seznámit i na www.volny.cz/dklub


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena