MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kdo je nezávislý

Ivan Turnovec

"Nebude v Čechách klid a mír, dokud se politikou budou zabývat lidé, kteří pro ni nemají patřičné nadání ani osobní vlastnosti, kteří odmítají komunikovat, kteří se nechtějí dnes a celý život učit a kteří si případně z řemesla politika osvojili jen mlaskání u koryt", napsal na internetu jakýsi Josef Jumr. Má v tom bezesporu pravdu. Jakmile se totiž takový šikula protlačí do zastupitelstva, parlamentu, nebo senátu, je z něho náhle všemu rozumějící politik. Nemusí mít vzdělání, ani praktické zkušenosti, a dokonce ani morálku. Připomínat na tomto místě současné parlamentní tahanice kolem volby předsedy sněmovny a vytvoření vlády je zbytečné, stejně jako upozorňovat na to jak se chovali a dosud chovají, nejrůznější poslanci na všech úrovních během našeho šestnáctiletého demokratického vývoje (ti slušní jsou bezesporu v defenzivě). Problém politické nevzdělanosti nás bude trápit ještě řadu let.

Stranickost příslušníků jednotlivých politických klanů, dělících se o většinu poslaneckých míst v parlamentu, mnohé dráždí. Nejsou-li schopni jednat ve prospěch občanů měli by to pocítit během komunálních voleb. Ale i zde je úskalí v podobě tzv. NEZÁVISLOSTI, proklamované některými komunálními matadory, uzurpujícími si leckde právo na téměř diktátorské rozhodování. Vedle neparlamentních stran, které by mohly být alternativou, se na podzim na mnoha komunálních kandidátkách opět vyrojí spousta „nezávislých kandidátů“. Nebo přesněji kandidátů používajících nálepku, která je líbivá a již několikrát jim posloužila jako žebříček. Tito "nezávislí" ovšem nejsou o nic víc nezávislí než ti pomlouvaní „závislí“ ze stranických kandidátek. Ba právě naopak.

Nezávislý blok vládl osm let, celá dvě období v patnáctitisícovém městě Turnově. Výsledkem jeho vlády reprezentované starostou, je zlikvidované koupaliště v Dolánkách, zbouraný kulturní dům Střelnice s dluhem na špatně provedených základových pracích, snaha stavět v záplavové oblasti za pomoci podivně zdůvodněného stavebního povolení vydaného bez ohledu na neschválený regulační plán a zákaz stavební činnosti v záplavové oblasti, a jako bombónek nakonec, na řadu dalších let, na konci volebního období, bylo starostou město výrazně zadluženo.

Paradoxním symbolem hospodaření turnovského starosty je kašna na náměstí Českého ráje. Připomínali jsme jí na těchto stránkách již několikrát. Kašnu totiž postavila firma doporučená starostou. Tato kašna, od počátku špatně postavená, stále teče. Teče stejně dlouho jako ing. Hejduk vládne. Všechny opravy byly (logicky, když je špatně založena) zbytečné a průnik vody nezastavily.

Z některých nezávislých totiž jejich závislost na různých místních ekonomických lobby – čouhá jako sláma z bot. Navíc, zpětná kontrola je u těchhle lidí obtížnější než u straníků. Doufám, že si to tentokrát občané uvědomí. Petr Štěpánek napsal (20.7. na virtually.cz): "Neexistuje snad zprofanovanější slovo než přídavné jméno nezávislý.“ Po zkusenostech s turnovskou komunální politikou to mohu jen potvrdit.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena