MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Podivné územní rozhodnutí II. část

Josef Kunetka

Josef Kunetka, ve svém podání Odboru územního plánování krajského úřadu a Ministerstvu pro místní rozvoj, uvádí, že "Odpovědnost za procesně právní nedostatky nese v plném rozsahu především veřejný funkcionář, starosta města, Ing. Milan Hejduk, neboť:

a) nepřipustil územní rozhodnutí Stavebního úřadu SÚ/1853/2005/HOZ z 10.5.06 zveřejnit a zpřístupnit ta rozhodující dokumenty k posouzení občanům a zastupitelům, tedy ostatním, těm mimo okruh "úředně" vybraných účastníků řízeníb) prohlásil komplex staveb pro vydané územní rozhodnutí za stavbu soukromou

c) nepřipustil projednávání dvou písemných stížností k ÚR a jeho doprovodným dokumentům v radě města (14.6.06 a 12.7.06) a nepřipustil projednat na veřejném zasedání zastupitelstva (ZM) 29.6.06 písemná stanoviska proti postupu a zavádějícím podkladům k územnímu řízení a vydání ÚR

d) neposoudil doprovodné dokumenty i rozporuplná a nepřípustní vyjádření k ÚR - Závěr zjištění KÚLK bez posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření souhlasu odborníka VPÚ OŽP, vyjádření souhlasu pracovníka havarijního a krizového plánování města (pracovníka MÚ současně ve funkci tajemníka Komise protipovodňové prevence...)

e) nepožadoval řádné doplnění podkladů k územnímu řízení a k ÚR o jednoznačné inženýrsko-geologické a hydrogeologické posudky záplavového území a o posudky k obecně známé geologické nestabilitě území města

f) jednal v předopojatosti - jednal ve funkci starosty i jako soukromá osoba, tj. jako vlastník pozemků dotčených zástavbou na Koňském trhu, jednal s upřednostněním svých osobních zájmů, nereagoval na ÚR z 10.6.06 - úřední dokument doručený stavebním úřadem na adresu "Město Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov"

g) připustil a podporoval zcela zavádějící jednání správních orgánů města ORM, OSM, OŽP a jako starosta nerozporoval nepřípustná jednání státní správy SÚ, VPÚ ani rozporuplné údaje v ÚR a v mapovém podkladu k němu

h) naopak aktivně usiloval o výjimku - o zrušení stavební uzávěry pro OC v záplavovém území Koňského trhu, o urychlenou realizaci výjimek před řádným schválením komplexu všech rozvojových koncepcí a záměrů, vč. závazných regulačních podmínek; schválení regulačního plánu centra (RPC) přísluší vrcholnému samosprávnímu orgánu - zastupitelstvu města; příkladem impertinentní aktivity starosty Hejduka je jeho podklad o zrušení stavební uzávěry pro obchodní centrum (OC KT) předložený do ZM 28.4 05 - opakovaně potom několikrát předkládaný do ZM ke schválení.

K odpovědnosti dalších veřejnoprávních funkcionářů za věcně právní nedostatky, spojené s napadnutým územním rozhodnutím, se budeme vyjadřovat později. Na tomto místě snad stačí jen poznámka, že ÚR jak je formulováno není pro stavbu OC KT a přidružených staveb platné, protože je rozpor mezi požadavkem investora a podmínkami jmenovanými v ÚR. Otázkou zůstává, zda jde v případě tohoto ÚR o souhru chyb nebo o záměr. Zastupitel Kunetka se domnívá, že minimálně dílčí kroky, k vydání tohoto ÚR vedoucí, byly záměrné.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena