MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Občanské sdružení "Paměť Českého ráje a Podještědí"

Občanské sdružení Pamět Českého ráje a Podještědí bylo ustaveno řádnou valnou hromadou na počátku letošního roku. Jeho hlavním úkolem a smyslem je trvale a soustavně pomáhat ozdravovat naší společnost výchovou k tolik dnes i zítra potřebnému vědomí historické kontinuity. Zaměřit se chce hlavně na mladší a střední ročníky současné populace v oblasti, ale i celém státě. Zůstává totiž neradostnou skutečností, že v uplynulých desetiletích komunistické vlády byl systematicky potlačován kladný vztah k rodovým i místním tradicím. Ani v uplynulých deseti letech demokratického vývoje dosud nedošlo k výraznější změně.

Občanské sdružení "Paměť Českého ráje a Podještědí se chce podílet na výchově občanů k uvědomělému vlastenectví. Jednou z účinných cest k tomuto cíli je pěstování regionální historiografie, studium přírodních podmínek, etnografie, ale i obecně kulturně-osvětová činnost. Suma takového poznávání našeho kraje "regionální vlastivěda" je tím, co pokládáme za základ naší práce. Budeme pokračovat ve vydávání sborníku "Od Ještěda k Troskám", ale postupně chceme vytvořit i vlastní ediční řadu, která by umožnila vydávat zajímavé původní práce o historii a přírodních poměrech regionu.

Kontaktní adresa:
Městská knihovna Antonína Marka
Jeronýmova 517
511 01 Turnov

tel./fax:0436/231841
e-mail:info@mktur.mikroservis.cz

Do čela sdružení byli valnou hromadou demokraticky zvoleni:
Předseda:Václav Jenšovský, promovaný filosof
Místopředseda:Ing. Josef Jindra
Jednatel:RNDr. Zdeněk Mrkáček
Kontrolní komise:Jaromír Huml

Zástupci jednotlivých lokalit:
Mnichovohradišťsko:Josef Brož
Českodubsko:Josef Lukeš
Sobotecko:RNDr. Karel Samšiňák a Ing. Josef Jindra
Lomnicko:Ing. Jaroslav Kaplan
Železnobrodsko:Bohuslav Kacálek
Trosky a okolí:Ladislav Tomáš
Rovensko a okolí:Ladislav Šourek


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena