MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Možná že nejde jen o formalitu

Novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., platným od 15. května 2000 a účinným od 12. listopadu 2000, byl odlišně od zákona č. 367/1990 Sb. formulován slib, který zastupitelé skládají na ustavujícím zasedání.

Původní slib

Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

Nový slib

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Současní členové turnovského zastupitelstva skládali přirozeně slib v původním znění, to znamená, že neslibovali, že se při své činnosti budou řídit zájmy města a občanů města. Někteří radní a zastupitelé se skutečně zájmy města a občanů ve svých rozhodnutích neřídí. Stačí připomenout stále ještě nedořešené mimořádné odměny (i panu starostovi a některým zastupitelům) ze státních dotací, odpouštění milionových dluhů organizacím vedeným pány zastupiteli přátelsky vycházejícími s panem starostou, nebo podepisování smluv na dva roky bez ohledu na každoroční schvalování rozpočtu obce. Možná že je proto chybou, že účinností nového zákona nevznikla členům zastupitelstva povinnost složit slib znovu v novém znění. Stálo by za to, zda by se zastupitelstvo na některém z příštích zasedání nemělo samo rozhodnout k dobrovolnému složení nového slibu. Bylo by logické složit slib v novém znění ve prospěch obce a jejích občanů. Vždyť mají právě obec a její občany zastupovat. Hájení zájmů obce a jejích občanů je jejich hlavním úkolem a právní povinností právě podle nového zákona.

Složení nového slibu sice nemá význam právní, ale o to větší je jeho význam psychologický a politický, občané totiž budou vědět, a zastupitelé snad také, co je jejich povinností.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena