MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Nejen areál v Maškově zahradě

Ivan Turnovec

Problém regulačního plánu Turnova prezentoval od samého počátku starosta města jako politický. Při prosazování svých vizí se neohlížel na reálné podmínky. Při pohledu z venčí se jeho postupy jeví až nezákonné (o stavebním povolení na Koňském trhu jsme psali opakovaně). Nějaké záplavové území, nebo rizikové svahy jej nikdy nezajímaly. Nikdy necítil potřebu se tím zabývat už proto, že na odboru rozvoje, ani jinde na MÚ neexistuje mapa rizik, která by měla být základním podkladem pro jakékoli plánování.

Hlavní riziková území, a v katastru Turnova jich není málo, jsou dostatečně definována v inženýrsko-geologické zprávě (Svoboda 1973 a další), jejíž autoři upozorňují na problémy se sesuvy i zvodněnim. Uvádějí jejich charakteristiku a místní rozložení je vyznačené na mapách. Zpráva byla zpracována pro potřeby Turnova a jeho nejbližšího okolí, MÚ jí měl k dispozici. Dnes ale na MÚ k dispozici není a není ani snaha prostřednictvím Geofondu si jí opětovně opatřit a doplňovat jí o nové výsledky.

V denním tisku (MfD 2. 8.) byla, jako renovovaná, připomenuta jedna ze starostových vizí - sportovní areál Maškovka. Cituji: Radnice plánuje, že tu vyroste také hotel a návštěvnické centrum. „Musíme se dohodnout, čemu dáme přednost a co tu chceme, zda koupaliště nebo kluziště,“ uvedl starosta Turnova Milan Hejduk. ... Hotel by mohl vyrůst například v prostoru bývalých jatek za diskontem. Do dvou let by tu pak měla být i nová kruhová křižovatka u příjezdu do areálu.

Areál Maškovy zahrady koupilo město, velmi neprůhledně, v minulosti od soukromých majitelů za čtyřiatřicet milionů korun. Úhrada za území nalézající se v záplavové oblasti to byla velmi nadsazená. Peníze zaplatil mecenáš Horáček a tak se nad cenou, dohodnutou starostou a jeho lidmi, nikdo nepozastavil. Starosta Turnova si naplánoval, že mecenáš J. B. Horáček investuje, do jeho vize sportovního areálu, miliardu. Nestalo se tak, protože mecenáš zemřel (a ke konci života už nebyl tak důvěřivý jako když začal peníze rozdávat). Starosta nicméně před komunálními volbami oprašuje nereálné plány, aby se jimi bránil kritice za své svévolné zničení koupaliště v Dolánkách (před lety zavezení zdůvodnil tím, že nelze dopustit, aby konkurovalo projektovanému areálu v Maškově zahradě. Peníze za projekt patří k těm, které vedení města během svého vládnutí, nenávratně ztraceným. Nebudu zde vzpomínat na, až nechutné “tahanice” kolem přípravy nerealizované Střelnice - kde mohlo město řadu zbytečně vyhozených milionů ušetřit, kdyby si jeho vedoucí pracovníci - starosta a místostarostka – při svém laickém přebírání pilotážních vrtů, nechali poradit.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena