MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Zapršelo

Ivan Turnovec

Starostovi je zbytečné připomínat věci které ví. Ostatní zastupitelé by si ale mohli s chladnou hlavou, díky dešťovým kapkám, a stoupající Jizeře, připomenout, že jako základní poučení z ničivé povodně 2002 byl v září 2002 přijat v rámci novely zákona o územním plánování a stavebním řádu zákaz výstavby v záplavových územích, tj. v územích ohrožených povodněmi, s několika výjimkami na úseku infrastruktury. Teoreticky by mělo být jasné rozhodování, v záplavových oblastech stavby nepovolovat. V praxi je ale situace jiná. Zákaz povolování nové výstavby se v Turnově nedodržuje. Tahanice kolem podivného stavebního povolení pro Koňský trh sledujeme. Povolená výjimka ze stavební uzávěry a zároveň i výjimka z dosud neschváleného regulačního plánu centra se dnes, kdy hladina řeky stoupá, jeví ještě podivněji, než v době sucha. Zastupitel Josef Kunetka dává vinu starostovi Ing. Milanu Hejdukovi (viz. Podivné územní rozhodnutí I., II a III.), otázkou je, zda jde jen o pochybení, podpořené i legislativní chybou, nebo o něco horšího ...

V rámci objektivity musím přiznat, že turnovský starosta nebyl sám, kdo se nesnažil dělat nějaká protipovodňová opatření. I vláda pana Paroubka měla a má jiné zájmy, než se starat o bezpečí občanů. Skandální totiž je, že loni když se od června přijímal nový zákon o územním plánování a stavebním řádu, tak všichni úředníci, kteří se na přípravě novely podíleli, stejně jako posléze páni poslanci, na zákaz výstavby v záplavovém území zapomněli. Nenašel se ani jediný rozumný, který by navrhl tento zákaz do nového stavebního zákona vrátit. Díky legislativní chybě mohou škody při záplavách stále narůstat.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena