MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Ke všudypřítomné korupci

xxx

V posledních dnech se sdělovací prostředky začaly intenzivně zabývat korupcí. Především je to v důsledku odhalení korupční aféry v Konsolidační agentuře a zatčení členky představenstva Konsolidační agentury Radky Kafkové. Je obviněna z korupce. Má zajímavé odborné předpoklady. Absolvovala v roce 1989 Fakultu strojní a elektrotechnickou na Vysoké škole báňské v Ostravě. Do světa financí se zapojila po skončení studia a patnáct let soustavně stoupala výš a výš . Stala se jednou z nejvýznamnějších žen českého byznysu. Až skončila, jak skončila. Vše nasvědčuje onomu propojení: korupce, neodbornost, boj o koryta.

Před časem zveřejnila světová banka zprávu o korupci v zemích střední a východní Evropy. Česká republika dostala vysoké ocenění . Podle zprávy roste korupce u nás při zadávání veřejných zakázek. Vedle velkých státních zakázek jako dálnice D47, biolíh, starší zakázky Českých lesů, vyvolávají podezření i mnohé zakázky měst a obcí. Podle průzkumu světové banky vydávají firmy na takzvanou korupční daň (procento z příjmů, které firma ročně vynaloží na úplatky) v ČR 0,6 % ročních tržeb. Hůře než ČR je na tom pouze Albánie a Litva. Uvedené výsledky Světové banky je třeba brát pouze orientačně, protože i anonymní dotazníky jsou vyplňovány velmi opatrně. Skutečný stav korupce je daleko větší. Zkušenosti ukazují, že drtivá většina veřejných zakázek je spojena s nějakou (větší nebo menší) formou úplatků. A ty mohou mít různé formy. Nemusí to být vždy peníze v hotovosti nebo na konto (doma i v zahraničí). Velmi často je to poskytování různých služeb (například exkluzivní pobyt u moře apod.). Na korupční daň připadá daleko více podílu z tržeb. Některé firmy uvádějí 2,9-3,6 %. Někdy je to pět i více procent z tržeb. Problém je v tom, že o korupci se ví, je jí těžko však dokázat. Také proto, že podle našich zákonů jsou trestáni jak nabízející, tak přijímající. Případný svědek by mohl přijít o zaměstnání nebo by mu na pracovišti byly vytvořeny podmínky, které by ho donutily změnit zaměstnání.

Podmínky pro korupci systémově vytváří současné zákony. Například systém výběrových řízení: Vytváří se různé komise, které provádějí výběr. Ten se vlastně stává anonymní, osobní odpovědnost se zcela vytrácí. Navíc se výběr zadává různým poradenským firmám, i zahraničním. Jaká je tedy odpovědnost příslušných vedoucích pracovníků? Proč nejsou dobře placení odborníci schopni vybrat dodavatele na svoji odpovědnost. Samozřejmě pod veřejnou kontrolou a kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Přispívá k tomu i současný systém představenstev a dozorčích rad zejména v podnicích státních.

Vytvořený systém je nejrychlejší cestou k rychlému obohacení a nevyžaduje žádnou zvláštní odbornost, protože se odpovědní pracovníci kryjí kolektivními orgány (představenstva, výběrové komise apod.). Jde pouze o to, dostat se na potřebné místo volené nebo jmenované. A kruh se uzavírá: Neodbornost, boj o koryta, korupce. Kdo tomu nevěří ať dobře pozoruje, co se u nás děje. Všude.

Dvě redakční věty na závěr. Smutné je, že závěrečný odstavec je skutečně varující. Musíme se ptát, jsou některé kroky vedení města Turnova jen chyby, nejde o záměr?


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena