MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dojde ke kontrole městského hospodaření?

Ivan Turnovec

Otázka STŘELNICE je stále otevřeným problémem.‭ ‬Celá realizace od zbourání objektu,‭ ‬který měl být rekonstruován,‭ ‬až po neúčelně vynaložené miliony,‭ ‬musí být předmětem důkladné kontroly.‭ ‬O důležitosti komplexní kontroly investiční akce STŘELNICE není snad pochyb,‭ ‬jelikož došlo k hrubým pochybením v technickém i finančním procesně právním postupu,‭ ‬že‭ ‬odpovědnost jednotlivých činitelů je zjistitelná a starosta nese plnou odpovědnost za koordinaci všech postupů s akcí STŘELNICE. Dne‭ ‬30.3.06‭ ‬obdrželo zastupitelstvo města‭ ‬Spis kateg.‭ ‬STŘELNICE‭ ‬od předkladatele‭ ‬-‭ ‬starosty Hejduka.‭ ‬Ten ve spise uvedl dva zdůvodňující,‭ ‬ale i zavádějící‭ ‬závěry pro realizaci Střelnice:‭ ‬„Pokud město projde takovými kroky a usneseními‭ – ‬nemůže ve finiši říci ne.‭ ‬To dělají nevyrovnaná a neodpovědná zastupitelstva malých obcí,‭ ‬nebo politicky,‭ ‬či skupinově ovládaná zastupitelstva.‭“ ‬+‭ „‬Víceúčelový přínos areálu musí být zřejmý každému.‭ ‬Jeho potřeba v Turnově je jasná‭“‬.‭ ‬ Tento způsob prosazování STŘELNICE měl vycházet jen z důsledné analýzy a kontroly‭ ‬„takových kroků‭“‬,‭ ‬které by odhalily hrubé nedostatky v přípravě stavby i v její částečné realizaci.‭ ‬Kontrolní výbor‭ (‬KV‭) ‬dokončil Kontrolní zprávu‭ „‬STŘELNICE‭“ ‬a předložil ji na ZM‭ ‬27.4.06‭ (‬viz bod‭ ‬3.‭ ‬programu‭)‬.‭ ‬Zastupitelé ke zprávě obdrželi současně i‭ ‬písemná vyjádření od starosty Hejduka,‭ ‬místostarostky Maierové,‭ ‬a vedoucího ORM MÚ Kanclíře.‭ ‬Vyjádření byla matoucí,‭ ‬autoři v nich nevyjasnili mnohá pochybení v procesu jednotlivých fází od zadávání nejprve rekonstrukce,‭ ‬následné změny na novostavbu,‭ ‬přes další nestandardní postupy až po současnost.‭ ‬Skutečností je,‭ ‬že představitelé radnice nebyli důslední a nesledovali zadávací postupy,‭ ‬nevyhodnocovali si geologickou situaci v zastavovací území a jeho okolí,‭ ‬že průzkumy a projekty přebírali,‭ ‬aniž se přesvědčili‭ ‬zda je vše v pořádku.‭ ‬Postupy schvalovala jen rada města‭ (‬RM‭)‬.

Přípravné práce a potom i dílčí realizace stavebních prací byly financované v takovém procesu,‭ ‬který neměl žádnou oporu v dostatečně‭ ‬odborného dohledu a kontrole,‭ ‬což nyní neumožňuje určit‭ ‬jinou konkrétní odpovědnost‭ ‬za dvousetmilionovou investici,‭ ‬než odpovědnost pro představitele města starostu Hejduka a v některých rozhodnutí lze uvést‭ ‬pracovníky samosprávných,‭ ‬správních a státních orgánů:‭ ‬místostarostku Maierovou,‭ ‬místostarostu Pekaře,‭ ‬vedoucího ORM Kanclíře,‭ ‬představitele KCT Feštra a vedoucí SÚ Zakouřilovou.‭ ‬V rozpravě k případu STŘELNICE‭ ‬27.4.06‭ ‬požadoval zastupitel Kunetka,‭ ‬aby kontrolní zpráva KV byla doplněná odborným vyjádřením finančního výboru‭ (‬FV‭)‬,‭ ‬aby v něm‭ ‬jednoznačně zaznělo,‭ ‬zda financování STŘELNICE‭ (‬ze všech zdrojů‭) ‬a od samého začátku vedení radnice považuje v ročních‭ ‬ přezkumech hospodaření za‭ „‬bez nedostatků‭“‬.Dnes na základě zprávy kontrolního výboru‭ (‬KV‭) ‬je zřejmé,‭ ‬že problém STŘELNICE účelově unikl pozornosti zpracovatelce ročních přezkumů městského hospodaření.

Projednávání případu STŘELNICE pokračovalo na ZM‭ ‬25.5.06.‭ ‬ZM nemělo však ani tentokrát k disposici kvalifikované vyjádření FV.‭ ‬Starosta odmítl jakákoli další písemná vyjádření k otázkám KV s tím,‭ ‬že se osobně dostaví na jeho červnové zasedání. Na jednání KV‭ ‬19.6.06.‭ ‬se dostavil starosta Hejduk s úmyslem řečnicky obhájit‭ „‬mimořádné složitosti s investiční akcí STŘELNICE‭“‬.‭ ‬Nic nevysvětlil.

Pokud zpráva o hospodaření města za rok‭ ‬2005‭ (‬KÚLK z‭ ‬12.6.06‭) ‬obsahuje ke STŘELNICI jen stručné zjištění,‭ ‬že‭ ‬Největší akcí byly zahajovací náklady na rozsáhlou výstavbu společenského zařízení STŘELNICE ve výši‭ ‬13‭ ‬mil.‭ ‬Kč.‭ ‬Podle schváleného záměru ZM‭ (‬usn.‭ ‬č.‭ ‬57‭ ‬a‭ ‬59/2005‭) ‬by celkové náklady neměly překročit‭ ‬135‭ ‬mil.‭ ‬Kč při dodržení ukazatele maximálního zadlužení města‭ ‬100‭ ‬mil.‭ ‬Kč‭“‬,‭ ‬tak kontrola opomenula,‭ ‬že‭ ‬akce nebyla předmětem kontrol v předchozích létech a že dřívější náklady budou ovlivňovat‭ – ‬zvyšovat inventarizaci majetku města o nepřípustné hodnoty.

Není myslitelné,‭ ‬aby KV přistoupil na kontroverzní tvrzení starosty,‭ ‬který předložil ZM‭ ‬29.6.06‭ ‬usnesení,‭ ‬že‭ ‬„ZM souhlasí s celoročním hospodařením Města Turnov v roce‭ ‬2005‭ ‬dle předloženého návrhu,‭ ‬a to bez výhrad‭“‬.‭ ‬Jednání vedoucích‭ ‬činitelů radnice ve věci STŘELNICE se už nyní jeví jako porušování povinností při správě veřejných financí a majetku.‭ ‬Roční‭ ‬-‭ ‬pouze namátkové přezkumy hospodaření‭ – ‬v minulosti charakterizovala registrovaná auditorka ing.‭ ‬Schneidrová tak,‭ ‬že závěry zprávy učinila s odkazem na‭ § ‬7,‭ ‬kde musí‭ ‬uvést,‭ ‬zda nebyly zjištěny nedostatky‭ ‬...‭ ‬,‭ ‬že zpráva o výsledku hospodaření není‭ ‬auditorskou zprávou,‭ ‬že zprávu nelze‭ ‬považovat za auditorskou zprávu o ověření účetní uzávěrky,‭ ‬že‭ „‬ověření účetní uzávěrky‭ ‬znamená,‭ ‬že auditor vysloví svůj názor na to,‭ ‬že majetek města,‭ ‬jeho závazky a hospodářský výsledek uvedený ve výkazech‭ ‬věrně zobrazuje skutečnost‭“‬.‭ ‬ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Turnov za rok‭ ‬2005‭ ‬ze dne‭ ‬12.6.06‭ ‬proběhla s vědomím starosty.

‭Na základě‬ námi požadované kontroly hospodaření města a zodpovědnosti jednotlivých funkcionářů největší investiční akce města‭ (‬STŘELNICE‭) ‬by měly být po důsledném posouzoení všech technických a finančních postupů od samého začátku akce,‭ ‬až po současnost,‭ ‬vyvozeny závěry o škodách které byly městu a jeho občanům způsobeny.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena