MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Existuje u nás cenzura?

Běžně se tvrdí, že doby komunistických cenzorů jsou nenávratně pryč. Nicméně k selekci informací dochází. Je to logické, protože množiny dat jsou příliš velké. Média obecně žijí z toho, že tříděné informace předávají čtenářům. Tím ale současně formují to, čemu se říká veřejné mínění. Někdy jsou v tomto směru zneužívány. Jednotlivci, nebo skupiny (politické strany či koaliční sdružení) využívají média ke získávání a udržení svých mocenských pozic. Projevuje se to nejvýrazněji na komunální úrovni. V regionech a obcích dochází k účelové selekci informací, která má charakter cenzury, nejčastěji.

Uvedu příklad z patnácti tisícového města Turnova. Radnice zde financuje vydávání společensko-kulturního měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska (HOT). Šéfredaktor tohoto měsíčníku je ve svém komentování života města výrazně jednostranný. Na to, jaký názor uveřejní a jaký ne má bezesporu právo. Otázkou je pak ale vyváženost jím vybraných a publikovaných názorů. Nejen že nechává výraznější prostor jedné straně, ale někdy díky tomu čtenářům i určité okolnosti a fakta zamlčí. Činí si nárok na rozhodování o tom co občany má zajímat a co nikoli. Dovolím si komentovat jeho přístup k informování veřejnosti na příkladu několika uveřejněných i neuveřejněných textů v březnovém čísle HOT.

V únoru se v Turnovském muzeu konala beseda o Problémech České televize s paní Dědečkovou, členkou bývalé Rady pro Českou televizi. V každém případě šlo o setkání zajímavé. Hovořilo se zde i o turnovské televizi a článku JUDr. Brunclíka v únorových HOT. Paní Dědečková zpochybnila jeho prohlášení o tom jak údajně odmítl funkci v Hodačově týmu České televize. Moderátor besedy Mgr. Haken nás informoval, že písemná reakce paní Dědečkové bude v březnovém čísle HOT. Hledal jsem ji tam marně. Místo ní jsem nalezl Prohlášení šéfredaktora, ve kterém vystupuje jako cenzor: „…Nepochopil jsem však některé lži v dopise uvedené, a proto tento názor neuveřejňujeme.“ Pan šéfredaktor se besedy nezúčastnil, i když v době kdy beseda probíhala, měl dopis již dávno v redakci. Mohl se tedy sám zeptat na to, co nepochopil. Označit za lživé tvrzení paní Dědečkové, bez jakýchkoli důkazů, je přinejmenším neprofesionální. Jde o jasný případ účelové cenzury. Nebyl ale jediný.

V rubrice ohlasy jsem našel reakci na článek z únorového čísla: Staří versus mladí, kde bylo kromě jiného napsáno: „…začalo se stavět nové sociální zařízení. Pro důchodce. Pokud pominu fakt, že to byli zejména lidé, kteří ve svém produktivním věku uvedli naší zemi do stavu ‚vyprahlé nedemokratické země‘, musím uznat, že o tuto vrstvu obyvatelstva se město Turnov stará poměrně dobře. Tito obyvatelé totiž umí velice dobře ‚vydírat‘ Mají své zástupce ve všemožných radách a zastupitelstvech. Mají čas se ve svých problémech hrabat.“ Reakce s názvemŽádáte omluvu, je podepsána stejnou šifrou J. Š. jako původní text. Jen krátce cituji: „Nikdy jsem si neuvědomil, jaký ohlas může vyvolat můj článek. … způsob reakce mně utvrdil v původním rozhodnutí. Zůstat v anonymitě… Žijte si blaze ve své víře být jediní osvícení a spravedliví. Neřešte problémy. Bijte ty, kteří na ně upozorňují.“ Pochopil jsem až po přečtení si poznámky redakce. „Vaše došlé reakce k článku Staří versus mladí jsme předali autorovi…“ Opět jde, o mírně řečeno, nestandardní redaktorský přístup.

Osobně jsem v ohlasech postrádal svou odpověď na zajímavou reakci z únorového čísla HOT. Jednalo se o reakci Václava Kolaříka na můj článek z čísla lednového, kde jsem pod názvem Zodpovědnost a kumulace funkcí, uvedl přehled pracovního a funkčního zatížení místostarosty města Turnova MUDr. Eckerta. Z ohlasu zveřejněného v HOT na můj příspěvek si ale několik úryvků neodpustím. Nazván byl: O svých „vyvolených“ rozhodují členové či voliči. A dlužno uvést, že pod textem je poznámka, že - názor pisatele vystihuje mínění redakce (tj. dvou pánů, šéfredaktora Feštra a redaktora Charouska, kteří za peníze města Turnova HOT vydávají). Ohlas začíná: „Autor ve zmíněném článku nemilosrdným způsobem napadl dr. Eckerta i další představitele města a obvinil je z přílišné kumulace funkcí a přelétavosti mezi politickými stranami, za které kandidují.“ Obecně sice s mými argumenty souhlasí, ale v konkrétním případě turnovských zastupitelů nechce souhlasit. Nevím proč? Nemohu si pomoci, vykonávat současně funkci uvolněného místostarosty, lékaře v nemocnici, být v řadě odborných komisí, zastupovat město v Euroregionu Nisa jako místopředseda, být ve Svazu měst a obcí, starat se o mediální politiku města, být členem krajského zastupitelstva a kromě toho zajišťovat i chod nemocniční prádelny je nad síly jednoho 65 let starého člověka. Nevím proč tak vehementně soudí, že v případě pana místostarosty Eckerta o kumulaci funkcí nejde. Autorovi jde ale o víc, hlavní, a taky zvýrazněná, je závěrečná pasáž, která mne má odhalit: „V různých spolcích, organizacích i politických stranách se na kandidátku dostávají špičky, které se ucházejí o přízeň svých členů - voličů. Pan dr. Eckert v těchto ‚výběrových řízeních‘ obstává daleko lépe než pisatel! A to je konec konců to nejpodstatnější, nad čím by pan Turnovec se měl opravdu v klidu zamyslet!“

Bez velkého zamýšlení zde uvedu fakta která sice nemusí znát pan Kolařík, ale která velmi dobře znají oba pánové zastupující redakci HOT. Nemohu se zbavit dojmu, že tato pravda je důvodem proč mou reakci neuveřejnili. Nezlobím se, jen se podivuji. Donutili mne tak prezentovat ji (namísto pro 800 čtenářů HOT) širší veřejnosti na internetu.

Jen k tomu nejpodstatnějšímu o podpoře během voleb. Pro ty méně informované, mezi než pan Kolařík asi patří, si dovolím uvést, že v zastupitelstvu i radě města jsou lidé, kteří obdrželi podstatně méně voličských hlasů než já. Ale ať jsem přesný: pan MUDr. Vladimír Eckert jako primář nemocnice jich měl 1898. Byli ale i lepší (pro úplné upřesnění, pan Josef Kunetka, kterého se v HOT snaží zdiskreditovat dokonce i za pomoci anonymních dopisů, protože nesouhlasí s mnoha kroky vedení radnice, jich měl 2326, a to bez výhody nekriticky hodnocené lékařské profese a společenského postavení primáře). Já sám, i přes intenzivní diskreditační snahy turnovské televize, a současného starosty ing. Hejduka, jsem při volbách získal celkově 1 131 hlasů. Není to zas tak špatný výsledek, když uvážíme, že do zastupitelstva se dostali (díky stranickému volebnímu systému) pan Václav Zíma s 1016, pan Ivan Boháč s 945, pan Mgr. Jiří Mašek se 782, a ing. Vladislav Hnízdo se 707 hlasy voličů.

Názor o nebezpečné kumulaci funkcí obecně i konkrétně zastávám nejen já. Pan doktor Eckert není sám, kdo na sebe vědomě bere více než lze zodpovědně vykonávat. Je jen jedním z mnoha. Ostatně pokud bych uvedl všechny funkce a časovým pracovním harmonogram turnovského starosty, byla by situace obdobná. Že třeba právě starosta všechny své povinnosti neplní, potvrdil na tiskové konferenci města 1. března, když přiznal, že se nezúčastňuje schůzek povodňové komise. Je ze zákona jejím předsedou. A v našem městě má tato komise co řešit (poslední větší povodně byly v březnu loňského roku a další lze kdykoli očekávat).

Už i páni legislativci si uvědomují, že se s tímto jevem musí něco udělat. Věřím, že nebude trvat dlouho a dojde k definováni takových pojmů jako je „střet zájmů“ nejen ve velké i v komunální politice.

Věřím, že uvedené příklady z jediného čísla, městem Turnovem placených Hlasů a ohlasů Turnovska, ukazují, že jejich šéfredaktor, který svou tiskovinu vydává za prakticky veřejnoprávní, se neštítí ani účelové cenzury, aby hájil zájmy těch, kteří na radnici vládnou. Zajímalo by mne, jaká je situace jinde.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena