MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Janu Šebelkovi

Josef Kunetka

Vážený pan Jan ŠEBELKA, publicista - Jsem stálým čtenářem měsíčníku HLASY A OHLASY TURNOVSKA od jeho existence, denně pročítám i několik deníků. Mimořádnou pozornost věnuji všem Vašim článkům a to od doby, kdy jsem Vás osobně poznal na několika pravidelných měsíčních tiskovkách města Turnova. Zaujala mě každá Vaše zpráva z komunální politiky, neboť do volených orgánů správy věcí veřejných v Turnově jsem vstoupil bezprostředně po LISTOPADU ´89. Učinil jsem to s představou, že pomohu vytvářet otevřenou občanskou společnost, že naplním myšlenky OF a že budu splnit povinnosti ze zákona o obcích. Po rozpadu OF jsem zjistil, že občanskou aktivitu a iniciativu začaly cílevědomě přebírat politické strany a různá jejich účelově utvářená uskupení (označuji je jako NF). Na protest toho jsem v březnu 1993 odstoupil z funkce místostarosty i ze zastupitelstva. Po mém odchodu se rozjelo politikaření. Občané postupně ztráceli sebedůvěru a sílu brát osud do svých rukou, z vyvolených zastupitelů bylo najednou několik vyvolenějších. Tací si osvojili rozhodovací moc a ovládání existenčně závislých úředníků. Moderátor tiskovek Hejduk (místostarosta později jako starosta) vytruboval jen svoji úspěšnost. Nepřipustil jakoukoli věcnou a prokazatelnou kritiku a odsoudil ji jako destrukci chodu města ... . V létě roku 1998 podlehl jsem přání větší skupině občanů a kandidoval jsem za VPM do zastupitelstva (ne na žádný post starosty nebo místostarosty) pro volební období 1998-2002. Ve srovnání s kandidátem na starostu Hejdukem jsem dopadl lépe. Hejduk znervózněl a dal mně punc „vnitřního nepřítele“ a přitvrdil. Zamítl doporučení tří stran, abych byl v kontrolním výboru ZM a naopak mně přiřkl žhářství, politický terorizmus, lhářství, kverulantství ... . Kandidování do voleb 2002-2006 jsem si za VPM zopakoval se stejnou úspěšností. Hejdukovy nepřípustné praktiky v řízení se setrvačností množily. Nestěžuji si. Pojal jsem to jako osudový blbý úděl – jako srážku s ...... .

Mrzelo mě, že jste se odchodem do ciziny na čas odmlčel. Myslím, že z počátku (snad jednou a naposled) Vás nahradil Martin Komárek. V MfD dne 12.8.2000 charakterizoval kverulanta slovy:

„Kverulant, otravuje, škodí, strká čenich do něčeho, po čem mu nic není, poctivým lidem práci přidělává. Nu dobrá, dle zákona máš ty právo, my máme také právo. Tak Ti to osladíme.“ To potvrzovalo, že volení vládcové i úředníci se chovají nad rámec svých pravomocí, měli pocit, že jsou neodvolatelní, mocní. Pan Komárek k tomu dodal, že „Když se někdo na zasedání městské rady ptá potom, kam tečou jeho peníze, bývá málem vyveden“, dále, že „Atmosféra tutlání, zamlžování, atmosféra kruhové obrany, často zbytečné, je dosud pro tuto zemi typická“. Je to skutečnost i dnešní doby. Zaujalo mě to díky Vašemu článku v HOTu KVĚTEN 2006. Ve Vašem nadhledníčku jste mě označil za „nepřehlédnutelného křiklouna“. Mrzí mě, že jste tak deklasoval mé předsevzetí a osobní poslání pro společnost. Nepovažuji se za nějakého křiklouna ani za kverulanta, ani za buřiče nebo opozičníka. Jsem ve znamení Kozoroha s náturou Berana a hájím své názory a stanoviska, hájím zájmy občanů a města v rozsahu daném mně mandátem zastupitele.

Dovolil jsem se ohradit jen proto, že v MfD 17.6.06 vedoucí liberecké redakce MfD psal o panu Petru Pávkovi, že výtky lídra SZ k volbám jsou správné, „že však ho určitě čeká dlouhý a nelehký boj, během něhož na něj navíc číhá dosud nezřetelné nebezpečí: bude-li vystupovat stejně halasně a neústupně jako dosud, může se v očích lidí ze sympatického zarputilce změnit v poněkud otravného kverulanta“. Jak jsem pana Pávka poznal na několika mítincích, tak “vydrží“. Je to vlastně i můj případ. Když publicisté budou dostatečně znalí nepřípustných praktik ve správě věcí veřejných věci, tak by neměli ani předjímat, že jsme pro společnost nebezpeční destruktéři, kverulanti, křiklouni ... .

Jsem pamětník několika režimů a mám dostatečný přehled o Hejdukových „společensko politických krocích“ od jeho nástupu v roce 1993 do funkce místostarosty, znám jeho představy o nástupci i o nové rozhodovací garnituře na radnici v období 2006-2010. Vím, co jste v posledních článcích naznačil. Po prohlášení Hejduka, že už nebude kandidovat jsem zveřejnil úmysl, že vydám „černou knihu hříchů turnovské radnice“ a že před volbami jsem připraven i zasednout proti Hejdukovi a bilancovat jeho působení na radnici. Neměl byste možnost obě akce nějak zaštítit? Kdyby snad ano, tak dejte vědět. Jsem Vám i jinak k disposici a mohu Vás seznámit se všemi mými aktivitami v zastupitelstvu, ale i dlouholetými spory proti vracení konfiskovaného majetku dle poválečných dekretů, neuznávám vracení majetků, odmítám i majetkové transakce Hejduka s prodejem konfiskátů.

Díky za přečtení. S pozdravem 19.6.06. Josef Kunetka, člen ZM Turnova


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena