MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Co místostarostka neřekla

Ivan Turnovec

Místostarostka PhDr. Hana Maierová, vehementně prosazovala výstavbu kulturního domu Střelnice (a také se jí to, společně se starostou ing. Milanem Hejdukem, podařilo). Jedním z jejich argumentů bylo tvrzení o, v minulých letech, kvalitně připraveném staveništi. Dovolím si její tvrzení uvést na pravou míru. Paní místostarostka byla garantem té „kvality“. Na základě pověření od starosty, totiž ochotně kontrolovala a přejímala technické práce – pilotážní vrty, od hloubení, po jejich betonáž. Nahradila tak, se svou vysokoškolskou kvalifikací archivářky dokumentující dějiny dělnického hnutí na Turnovsku, odborného geologa. To, že přítomnost odborníka při dokončování a přejímání vrtů, byla požadována na základě inženýrsko—geologického průzkumu, vedení města tehdy, a jak se zdá ani dnes, nezajímalo.

Nad důvody proč, se zatím ještě nikdo nezačal zamýšlet. Při obhajování nového zahájení výstavby a s ní spojeného výrazného zadlužení města, se o tom paní místostarostka nikdy nezmínila. Ostatně nepřiznala ani to, že přípravné práce, které přejímala, byly jako nekvalitní stavebními firmami odmítnuty.

Vynaložené náklady na „přípravu staveniště“ představují (společně se značnou částí nákladů projektových) mnoha milionovou ztrátu městských finančních prostředků.

Pikantní je i další zjištění kontrolního výboru zastupitelstva. Pilotážní vrtné práce mají v protokolech nejen nesrovnalosti časové v datech, kdy měly být realizovány případně betonovány, ale i v metráži. Neodpovídá odvrtaná a později zabetonovaná metráž. V normální praxi jsou takové nesrovnalosti šetřeny jako podvod, jde totiž o nemalé finanční částky a současně o kubíky betonu, které velmi pravděpodobně někam zmizely. Zodpovědnost vedení města je v tomto případě jednoznačná. Je jen otázkou, proč paní místostarostka potvrzovala objemy a kvalitu prováděné práce, které nerozumí. Bylo to na něčí příkaz, nebo jen z neznalosti? Proč vůbec byla ochotna převzít zodpovědnost? Proč na ní něco podobného vůbec požadoval starosta? Proč se oba dva bránili a dosud brání kontrole? Nad tím by se měli voliči zamyslet.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena