MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Vidím to takhle

Petr Kučera

1) dlážděná cesta od restaurace Viktoria na Trávnicích k elektrárně Votrubcova náhonu je v žalostném stavu. Pokud tudy jde nějaká maminka s kočárkem, mimino se natřásá, jakoby sjíždělo se schodů. O podpatcích procházejících žen ani nemluvě.

2) autobusové nádraží na Lukách je předimenzované. Kdyby se vhodně zmenšilo, zbylý prostor by bylo možné využít pro sportovní aktivity v centru bydlící mládeže, která se tam schází.

3) cestu podél Votrubcova náhonu hyzdí plynové vedení z dob sovětských kasáren. Dalo by se uvažovat o jeho lepším zakomponování do okolní přírody na základě doporučení zahradních architektů nebo výtvarníků. To se rovněž týká šeredného účelového přemostění do Dolánek nad Votrubcovým náhonem. Kdysi tam byla lávka, která souzněla s okolními cestami.

4) řečiště v Turnově a okolí jsou v zanedbaném stavu, nikdo se o ně nestará. Např ve Struhách. Rybníček pod Hrubým Rohozcem, tkz.Plakánek. Vodopády na Šetřilovsku se zahnívajícím rybníčkem nad nimi. V zoufalém stavu je nedávno vybudovaný rybníček za elektrárnou za brašnářstvím Kubát a syn.

5) od hotelu Modrá Hvězda směrem k náměstí k Jiráskově ulici je k dispozici 22 obchodů s textilem. V půl šesté večer ale už není otevřen ani jeden jediný. I tak je to přespříliš.

6) přebudovat oblíbenou jídelnu Granát na rohu náměstí a Hloubky. Vybudovat tam podloubí. Ve špičce bývá pro chodce situace naprosto nepřehledná a stísňující, někdy i nebezpečná.

7) systematicky nabádat občany, aby do centra zajížděli jen je li to nezbytné a raději používali městskou hromadnou dopravu nebo do něj zašli pěšky, mají li zdravé nohy. Pracovat v Hluboké ulici nebo Palackého či jen tamtudy procházet,je stejné, jako bychom právě vykouřili 100 cigaret. A my tu bydlíme!!

8) to se týká i kamiónů, které tudy mnohdy projíždějí, aniž je to naprosto nutné.Tuto situaci řešit před městem pomocí obřích billboardů, vyžadujících ohleduplné chování od řidičů osobních aut i kamiónů, projíždějí li centrem.

9) zřídit v Palackého ulici veřejné WC. Zoufalí turisté obvykle v předklonu se doprošují personálu v asijském bistru nebo v bývalé kavárně Sen před očima hostů, aby mohli použít jejich WC. Je to velmi ponižující. Veřejné WC na autobusovém nádraží bývá otevřeno jen občas a o víkendech vůbec ne.

10) vyřešit situaci kolem bývalého turnovského kina na Trávnicích tak, aby buď budova něčemu sloužila, nebo ji zbourat.

11) vyřešit situaci kolem bývalé synagogy v Krajířově ulici. V mnoha českých městech jako je Turnov se to skvěle zdařilo, proč ne u nás? (Hartmanice na Šumavě). Nabádat kompetentní činitele, aby židovský hřbitov pod dálnicí přestal být ostudou města. Především zahraniční turisté, kteří tudy procházejí, obvykle kladou velmi nepříjemné otázky a to zbytečně poškozuje image města.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena