MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Co nás čeká?

Jaroslav Skopal

Někteří v politických stranách neangažovaní občané říkají, že je přeparoubkováno. Cožpak v ČSSD neexistují další osobnosti, které by byly schopny ovlivňovat taktiku této strany v současné situaci? Na druhé straně jmenovaný předseda vlády Mirek Topolánek se s obtížemi soustřeďuje na racionální využití dvou měsíců trvání své vlády, které mu věštci z řad politologů dávají. Má bohužel své osobní či rodinné problémy a musí odvracet různé útoky na své konání v minulých podnikatelských aktivitách.

Za této prekérní situace se navíc znovu vynořují otázky z minulosti, které nastolují bývalí političtí vězni z období tzv. třetího odboje, a s kritikou nevypořádání se s obdobím totality se připojují i znalci našich poměrů z řad emigrace, např. Ross Hedvíček. Od listopadu 1989 uplynou za tři roky dvě dekády a to by mohlo navodit otázku, co za změnu můžeme zase čekat po dvaceti letech. Je opravdu smutné, že KSČM zastupuje ve sněmovně bývalý bachař z Minkovic Josef Vondruška, na něhož mají smutné vzpomínky Jiří Gruntorád, Petr Cibulka, Vladimír Hučín a mnozí další, kteří tvoří součást dosud početné Konfederace politických vězňů.

Nedávno jsem měl možnost osobně hovořit s Vladimírem Hučínem za účasti další osoby a řekl jsem mu, že již jsem se zbavil pochybností o oprávněnosti jeho boje za plnou soudní rehabilitaci z dřívější i velmi nedávné doby. Jeho řeč byla jasná, logická a hodná důvěry. Pozoruhodné je, že někteří tuzemští přátelé Rosse Hedvíčka Vladimíru Hučínovi nevěří, i když Hedvíček za Hučínem plně stojí. Odvolávají se na různá negativa o Hučínovi, která jsou prý ze zaručených zdrojů. Pro mě je na to odpověď, že pokračuje rozšiřování dezinformací z řad těch, proti kterým Vladimír Hučín jako bývalý důstojník BIS zákonitě konal.

Bylo by vhodné, kdybychom se po dvaceti letech od skončení totality dozvěděli, jaké dohody tehdejší aktéři sametové revoluce učinili. Pravdu by měl vyjevit i exprezident Václav Havel. Ten je stále velice populární v zahraničí, ale doma jeho renomé upadá. Pravda vždy nakonec vyjde najevo. Na základě pravdy lze i leccos odpustit a leccos napravit. Za takové situace by se i lépe formovaly nové vlády s novými osobnostmi.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena