MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kandidátům Nezávislého bloku

Ivan Turnovec

Nemohu se zbavit dojmu, že někteří občané města Turnova, kteří se nechali uvést na kandidátku Nezávislého bloku, nebyli dostatečně informováni o jaké uskupení vlastně jde a co svou kandidaturou vlastně podporují. To je důvodem, proč jsem napsal tento otevřený dopis a proč některé fakta kandidátům Nezávislého bloku, ale i všem voličům, připomínám v následujících sedmi bodech:

1. Střelnice. Význam: rekonstrukce původního objektu už mohla být hotová (40 mil. by asi stačilo). Klimatizované a dobře větrané prostředí méně škodí zdraví, než pobyt v zakouřených sálech, kam se teď musí za zábavou. Rozhodování: když nemám peníze na kontě, nebourám starý objekt.

2. Kašna. Demonstrativní příklad, kam to vede, když KDOSI zadá zakázku kamarádíčkům. Peníze vyhozené z okna. Kdyby se věnovaly např. na lepší úklid komunikací v zimě, určitě by bylo o nějakou zlomenou končetinu méně. Nebo na opravu chodníků (také úrazy). Nebo ...

3. Koupaliště. Jistě nepopřete, že koupání prospívá zdraví. Můžete si položit otázku, zda bazény nebyly poškozeny úmyslně, když kdosi zapomněl na jaře otevřít propusti pro záplavovou vodu, i když to měl kdosi v popisu práce. Bazény jsou zasypány kvalitní zeminou, odbagrovanou v Maškově zahradě. Rozhodování: když nemám peníze na kontě ....

4. Rychlostní silnice R35. Nikdo nepochybuje o tom, že je naprosto nutná. Jde o to, kudy povede. Severní varianta má tyto zápory: devastace životního prostředí v Českém ráji, a protože vítr duje nejvíce ze západu, zplodiny a prach (karcinogenní otěry z pneumatik a vozovky) se navanou do města. Pravděpodobná likvidace zdrojů pitné vody v Nudvojovicích. Jižní varianta (od Hradiště) má jen jeden zápor: vede v jiném kraji, takže výběrové řízení na stavbu už nemůže KDOSI z Turnova ovlivnit a vzíti za to příslušnou "provizi". Námitka, že je to z Turnova a Liberce dál asi o 15 km, je bezvýznamná, neboť z Prahy a Ml. Boleslavi je to zase o 15 km blíž. Z hlediska stavebního je terén příznivější, projel jsem si to.

5. LIDL. Stavba na základě bezprecedentního nedodržení územního plánu (lokalita byla stanovená pro bytovou zástavbu - domky a maloprodejnu!!). Vzhled ohavný, není přístup pro pěší, stavebník nedodržel postup dle projektu, následek sesuv stráně a s tím spojené škody. Představte si, co by se stalo, kdyby se vozovka utrhla právě pod projíždějícím těžkým kamionem. Hmotné škody, újmy na zdraví, smrtelné úrazy. Zdravotní hledisko: jistě si také rád pochutnáte na skvělých uzeninách, plněných rozemletou kůží a nějakými pilinami. A na jiných pochoutkách, kterými jsou tato centra vyhlášená. Jenže KDOSI dostal kufřík se zajímavým obsahem. Kolaudace?

6. Regulační plán. Jen stručně: Bod 43 zadání nebyl splněn (posouzení vhodnosti umístění supermarketu na Koňském trhu), chybí základní posudky. Navrhovaný vnitřní okruh přinese zhoršení životního prostředí, protože jízdní trasy se prodlouží asi 2,5 krát, což vzhledem ke stoupání na trase okruhu přinese ještě větší exhalace a prach (otěry). Vyšší hluk, nebezpečí znečištění vodních toků ropnými látkami při haváriích v prudkých zatáčkách. Stavby s tím spojené budou nesmírně technicky náročné a vzhledem k účinku neúměrně drahé. Problém dopravní zátěže se přenese jen jinam. Při hodnocení se neuvažoval vliv zástavby na Hruštici (protože nespadá pod RP-C) a vliv dopravní zátěže kvůli Hypernově. Stavební řízení narazí na velký odpor občanů, budou následovat nekonečné soudní spory kvůli pozemkům. Zhoršení povodňové situace se okecává nedostatečnými a pouze dílčími modely.

7. Hypernova. Nikdo neprotestuje proti tomu, aby si tu někdo další supermarket postavil. Ale nelíbí se umístění na Koňském trhu. Vhodnější jsou např. beztak zdevastované plochy u výpadovky na Prahu. Taková obchodní centra se všude staví na okrajích měst, v Holandsku je na to dokonce nějaký zákon. Navíc se jedná o záplavovou zónu, při povodni dojde k obchodním ztrátám. Z hlediska zdravotního platí totéž co pro LIDL, navíc v této lokalitě by byl lepší třeba park, čím víc zeleně, tím lépe, jistě s tím souhlasíte. Jenže: KDOSI tu chce výhodně zhodnotit svůj pozemek, odkudsi kamsi přiletěl kufříček.

Budou volby a zodpovědnost za to co bylo a je, leží hlavně na Vašich bedrech, díky loajalitě ke zodpovědným. Zamyslete se ještě jednou nad svýn rozhodnutím podpořit právě kandidátku Nezávislého bloku.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena