MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Můj názor na komunální politiku

Vlasta Matoušová

Můj názor na komunální politiku a s ní související správu věcí veřejných? Osobně si myslím, že Město je tu proto, aby v dobrém slova smyslu, sloužilo občanům a vytvářelo co nejlepší podmínky pro život v něm. Většina z nás nemá pro své každodenní starosti a práci, dost času a asi ani zkušeností na to zabývat se objektivně správou věcí veřejných na vyšší úrovni (úrovni převyšující horizont našich vlastních znalostí a osobních zájmů). Proto pravidelně jednou za čtyři roky chodíme k volbám a volíme si své zástupce do zastupitelstva města, aby společně s profesionálními úředníky zodpovědně řídili město a hájili obecné zájmy jeho občanů. Když se tak občas dívám kolem sebe, tak bohužel zjišťuji, že se tomuto ideálu stále více a více vzdalujeme. Někteří volení zastupitelé a městští úředníci si zvykli občany města, po dobu trvání svého mandátu, často doslova ignorovat. Jakýkoliv pokus o vyvolání demokratické diskuse či věcné připomínky ze strany občanů, ať už přímo či nepřímo zainteresovaných do řešených otázek, se setkává s nezájmem, a nebo je v horším případě přímo pohrdavě odmítán a potlačován. Při tom právě diskuse mezi občany a Městem dává jedinečný prostor pro hledání optimálních řešení, umožňuje politikům obhájit své postoje a vize, legitimizovat jejich rozhodnutí a mimo jiné také zabránit případnému vzniku nežádoucích škod. Navíc vnáší do komunální politiky tolik potřebnou dynamiku. Jakákoliv kritika a svobodná diskuse je podle mne tou nejlepší známkou a zárukou zdravého fungování systému. Na druhou stranu je mi zcela jasné, že přemíra kritiky a účelový nátlak dokáže pořádně znechutit a mnohé odradit i od dobře mířených snah. Dobrý komunální politik s řešením každé nové otázky profesně roste. A často podnětná komunikace s občany spolu s prohlubováním vlastní znalosti problému k tomu napomáhají. Rozhodnutí by tedy i nadále měli tvořit výhradně volení politici s ohledem na obecný zájem města a jeho občanů. Namísto toho se zde pomalu vytváří privilegovaná vrstva zájmových a nátlakových skupin a organizací, které nejenže si často osobují právo rozhodovat a mluvit jménem občanů, a to i přes to, že k takovému jednání nemají vůbec žádný mandát. Občan je tak vytlačován až kamsi na úplný okraj a degradován na pouhý volební hlas, který po volbách už prakticky nikdo nechce slyšet. Mnozí si pak mohou právem připadat jako cizinci ve vlastním městě. Dalším podle mne dost závažným jevem, je také hrozivě narůstající míra nezodpovědnosti. Chtěla bych věřit tomu, že se tyto mnohdy podivné praktiky nestanou běžnou součástí zdejší politické kultury a praxe.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena