MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Záměry v Řepích neprošly

Václav Krása

Na předposledním jednání zastupitelstva městské části Řepy u Prahy, konaném ve středu 13. září 2006 se, mělo definitivně rozhodnout o prodeji jednoho z posledních hodnotných pozemků obce. Pan starosta a Rada zastupitelstva navrhovali prodej pozemku za 35 miliónů korun a zároveň chtěli za těchto 35 miliónů koupit starou řepskou sokolovnu.

Považoval jsem za naprosto nepřijatelné a nemravné, aby dosluhující zastupitelstvo schválilo, v posledním okamžiku svého mandátu, majetkové přesuny v hodnotě 70 mil. Kč.

Jsem naprosto přesvědčen, že zásadní rozhodnutí v životě obce musí být provedena na základě dlouhodobé koncepce rozvoje území, kterou naše obec nemá. Představitelé vládnoucí koalice v čele s místní ODS, kteří vládnou na řepské radnici již 12 let, nebyli schopni nikdy takovou koncepci vytvořit.

O nízké politické kultuře místních rádoby politiků svědčí okolnost, že prodej pozemku mělo schválit zastupitelstvo na konci svého mandátu. To je věc v zastupitelské demokracii velmi neobvyklá. Naprosto nechápu, proč bylo potřeba na nákup sokolovny prodávat pozemek, když je připravován prodej pěti bloků domů, za něž může obec utržit v blízké době částku dosahující 200 miliónů korun a momentální nedostatek finančních prostředků lze řešit překlenovacím úvěrem.

Každého soudného člověka musí napadnout podezření, že spojení prodeje pozemku s nákupem sokolovny bylo jenom mlžením. Opravdovým důvodem prodeje byl pravděpodobně zájem konkrétního investora, který zřejmě chtěl pozemek využít pro výstavbu dalších bytů. Vzhledem k hustotě osídlení naší městské části by byl záměr prodeje pozemku s následnou výstavbou bytů, bez divadélka s nákupem sokolovny, asi těžko obhajitelný. Možná trochu spekuluji, ale k těmto úvahám mi nahrává těžko vysvětlitelné počínání vedení naší radnice.

Celá připravovaná transakce je navíc o to absurdnější, že nákupem sokolovny bychom nic nezískali. Sokolovna je pro tělovýchovu nevyhovující a lze zde provozovat pouze tzv. „ležící sporty“. Tyto sporty je přitom možno realizovat v ostatních řepských tělocvičnách základních škol. Pořádání kulturních akcí také není dostatečným důvodem nákupu sokolovny. Radnice má totiž dost práce zajistit plnohodnotné využití jiného svého kulturního zařízení, sálu v Průhonu a další sál v sokolovně by byl, kromě několika plesů v zimním období, zřejmě nevyužit. Navíc je objekt sokolovny v poměrně špatném technickém stavu, i když tak zvenčí nevypadá. Pobuřuje mně skutečnost, že radnice měla dvakrát možnost koupit nemovitost sokolovny a to za podstatně nižší cenu, než je současná cena. Obec měla příležitost koupit sokolovnu ve dvou konaných dražbách. Starosta o dražbách věděl a minimálně té druhé se i účastnil, přičemž tuto skutečnost zatajil před zastupiteli. Schopný starosta by naopak vše projednal na zastupitelstvu, nechal si schválit podmínky účasti zástupce obce na dražbě a mohl nemovitosti výhodně vydražit. I financování se dalo zajistit, například včasným rozhodnutím o prodeji obecních bytů, kterému se radnice dlouho zcela zbytečně bránila.

Je to velká chyba, že se obec nepokusila koupit sokolovnu výhodně v rámci dražby. Já také vidím důvod pro nákup sokolovny a tím je získání přilehlých pozemků, které by mohly sloužit k vybudování víceúčelové sportovní haly. Víceúčelová sportovní hala totiž v Řepích velice chybí. A já jsem připraven, pokud budu mít tu možnost, výstavbu takové haly prosadit. Ovšem rozhodnutí o takové investici musí vycházet z již výše vzpomínané koncepce rozvoje obce a studií o jejím umístění. Pokud z koncepce a studií vyplyne jako jediné možné řešení, umístění této stavby na pozemcích kolem sokolovny, pak jsem připraven nákup zmíněných nemovitostí podpořit.

Závěrem mám po předchozích, spíše negativních informacích pro Vás, milí spoluobčané, pozitivní zprávu. Zastupitelstvo obce nakonec po bouřlivé diskusi uznalo mé argumenty a přes odpor členů Rady MČ schválilo oba protinávrhy, tj. zrušilo výběrové řízení na prodej výše zmíněných pozemků a odmítlo souhlasit s unáhlenou koupí sokolovny. Bohužel toto vítězství zdravého rozumu, nelze přičíst na vrub prohlédnutí koaličních zastupitelů, neboť za dobu mého mandátu jsem u nich mnoho podpory nenašel. Tuto změnu přičítám vlivu nadcházejících komunálních voleb. V této souvislosti si Vás proto dovoluji co nejsrdečněji pozvat k volebním urnám. Přijďte prosím volit, přijďte rozhodnout o další budoucnosti Řep! (My k tomu můžeme jen dodat - ano přijďte i zde v turnově k volbám a volte s rozvahou)


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena