MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

O politice a našem životě

Václav Bělohradský

Strany konkurující si v demokratických politických systémech se ustavily a ideologicky profilovaly různým přístupem k řešení velkých rozkolů, které vyvolala průmyslová modernost - v politologii se jim říká „cleavages of Rokkan“. Jedná se o rozkoly jako centrum kontra periferie, stát kontra církev, město kontra venkov, kapitál kontra práce, národní kontra mezinárodní. Politické strany se formovaly tím, že si vzájemně konkurovaly v řešení těch rozkolů. Ty ovšem nebyly jen politické, byly také tématem klíčových výbojů západního umění i velkých společenských hnutí, motivem morální a ideologické angažovanosti mas, prosakovaly celou průmyslovou civilizací. Každou politickou stranu můžeme popsat z hlediska způsobu, kterým přispěla k řešení „velkých rozkolů průmyslové modernosti“. Lidové strany v Evropě například se snažily smířit katolickou církev s demokratickým státem, strany liberální naopak bojovaly za přísné oddělení církve od státu a za převahu měst nad venkovem, strany konzervativní (či agrární v našem kontextu) hájily zájmy vlastníků půdy a venkova proti mezinárodnímu trhu, burzovnímu kapitalismu atd., sociálnědemokratické strany budovaly model reformismu, schopný řešit otázku sociální, tedy vztah kapitálu a práce, bez násilí, „revolucí hlav a srdcí“, jak říkal dost naivně Masaryk. Pak tu ovšem byly strany revoluční, které chtěly ustavit k řešení rozkolů kapitalismu nový typ státní moci - proletářský nebo „vůdcovský“ stát.

Západní model růstu Růstu (myšlena spotřeba spotřební společnosti - poznámka redakce) je hluboce nemorální, jeho neetičnost je nenapravitelná. Co je etické? Podle Kantova "kategorického imperativu“ je etické jen to jednání, které může být univerzálně platným principem pro každého člověka. Musíme se vždy ptát: „Mohu si přát, aby toto jednání bylo obecným zákonem, kterým se všichni musí řídit?“ Etické je jen to, co obstojí před touto otázkou. My si ale nemůžeme přát, aby současný masově konzumní způsob života byl obecným zákonem, aby Číňané plýtvali jako my. Když jedeme autem, přejeme si, aby nikdo jiný už autem nejel, abychom měli silnici jen pro sebe, podobně jako rezidenční čtvrti pro zbohatlíky naší transformace za Prahou jsou tím cennější, čím více jsou druhým nepřístupné. Všimněte si, jak nás reklama svádí právě tímto neetickým poselstvím - domy jsou v krásné klidné lokalitě v zeleni, nerušeny přítomností druhých, auta jsou na silnici vedoucí k stinnému jezeru sama. Za mého mládí se říkalo „stará struktura“ tomu, kdo jen fungoval uvnitř systému, nikdy se na nic neptal, sloužil růstu moci, bez skrupulí a bez výhrad. Všichni politici jsou dnes „staré struktury“, pouzí funkcionáři ekonomického růstu, v úzkém spojení s bavičským mediálním komplexem, který systematicky zastírá rozkol mezi individuální racionalitou a kolektivním šílenstvím. Může dnes někdo uniknout této mašinérii totálního pokrytectví? - tolik filozof Bělohradský.

I na komunální úrovni bychom si měli uvědomovat, že problémy tzv. globální se nás dotýkají a musíme je dříve nebo později řešit. Nejmarkantnější je stálé znečišťování ovzduší lokálními i průmyslovými zdroji a automobilovou dopravou, následuje úbytek zeleně a poškození sorpčních vlastností zemského povrchu zvětšováním betonových ploch v rámci průmyslových a obchodních zón, parkovišť a dálničních tahů, což zvyšuje nebezpečí povodní, atd.. Na zhoršování životního prostředí se podílí i mnohá mocensky prosazovaná nekompetentní rozhodnutí komunálních samospráv. V Turnově s tím máme dlouholetou zkušenost. Ne vždy se totiž podařilo špatné rozhodnutí odvrátit. To je důvodem proč apelujeme na Turnováky, aby zastupitele pro období 2006 - 2010 volili uvážlivě.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena