MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Pro Městské zastupitelstvo v Turnově

Martina Nesvadbová

Dobrý den, vážený pane zastupiteli, vážená paní zastupitelko, dovoluji si Vás ještě jednou oslovit, ač si nejsem jistá, zda můj dopis podaný na podatelně našeho města se k vám do rukou vůbec dostane. K této stížnosti přikládám 2 kopie, které jsem přinesla osobně v minulých letech na radnici - do podatelny, jako důkaz toho, že jsem skutečně reagovala a zaujímala stanovisko k regulačnímu plánu města. Dále přikládám kopii části mapy z vámi plánovaného tzv. severního obchvatu centra města. Barevně jsem si dovolila označit pozemek, jenž je v mém výlučném vlastnictví. Jedná se zhruba o 800 m2, nyní zatravněné plochy. Domnívám se, že velikost tohoto pozemku není zanedbatelná, ba naopak. Též je zcela podstatná pro váš záměr. Tedy by jste měli s takovým majitelem jednat jako s partnerem, občanem města, kterého si vážíte, a kterého zastupujete.

Ani jednou jsem nebyla přizvána k žádnému jednání. Ani jedinou oficiální zásilku jsem neobdržela! A obávám se, že nejsem sama.

Jak můžete dopustit a zároveň požehnat, tak zásadnímu, jistě důležitému projektu, bez dořešení námitek a vlastnických práv. Myslíte, že mám chuť městu prodat pozemek? (dobrovolně a mimo jiné i za možná směšných podmínek. Teď jsem si však vzpoměla na větu pana starosty z loňského veřejného zasedání: "My vám ten pozemek jednoduše vyvlastníme". A už mám jasno.

Ptám se: "Za kolik bude město prodávat pozemky obchodním řetězcům?!"

Všichni víte, že jsem byla dne 5. 10. 2006 osobně přítomna veřejného zasedání městského zastupitelstva. Každý přítomný si udělal z jednání městského zastupitelstva obrázek. Pamatuji si jak jste jednotlivě vystupovali. Děkuji těm, kterým není občan našeho města lhostejný.

Vím, že je nutné mít nějaký regulační plán, snažila jsem se to pochopit. Ale nevím zda za každou cenu a právě teď hned! Myslím a zároveň věřím, že i budoucí zastupitelé budou zodpovědně přistupovat k této záležitosti.

Peníze z Evropské unie jsou úžasný zdroj, ale co peníze občanů, kteří na to mají nedobrovolně přispět? Jednejte s námi! Tímto si oficiálně ztěžuji na vámi odvedenou práci v oblasti regulačního plánu města Turnova vzhledem k ignorování práv občanů tohoto města.

S pozdravem a úctou, kterou tímto projevuji zastupitelů, kteří budou při hlasování myslet na nás občany města Turnova a ne na Tesca a jiné podobné řetězce. Martina Nesvadbová


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena