MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Objektivita turnovských Hlasů a ohlasů

Ivan Turnovec

Vážený pane řediteli - níže Vám zasíláme ohlas na Váš článek v říjnovém vydání Hlasů a ohlasů Turnovska a žádáme Vás tímto o jeho zveřejnění.

Kontrolní výbor podle rozhodnutí Zastupitelstva města Turnova zpracoval po několikaměsíčním šetření podrobnou zprávu o veškerém hospodaření s městskými penězi a majetkem při zhotovení studií, následné projektové dokumentace a počátku stavebních prací (zemní práce) v oblasti akce Rekonstrukce a dostavby KC. Ten z předložených dokladů (některé ani po čtyřech měsících kontrolní činnosti předloženy nebyly) zjistil, že průběh výběrového řízení nelze věrohodně doložit, že investor učinil zásadní chybu při zadání i přebírání prvních projektů, nepožadoval důkladný geologický průzkum podloží základů stavby a zcela nedostatečně kontroloval provádění pilotážních prací. Současně včas nereagoval na připomínky Nadace BJHČR i varování tvůrců oponentních posudků. Členové KV rovněž upozornili na nepřesné vedení účtů městem Turnov, podle kterých vznikly rozdíly mezi částí příjmů a výdajů. Vzhledem k tomu, že ani po přijetí této zprávy ZM nebyly KV předloženy požadované doklady a Finanční výbor požadavek ZM neakceptoval, členové KV požádali o přešetření svých závěrů nezávislý orgán, což je v tomto případě Okresní státní zastupitelství v Semilech. V tomto požadavku není ani zmínka o vině ředitele KC pana V. Feštra. Jmenovaný se rovněž mýlí i ve svém ničím nepodloženém tvrzení o neúčasti členů KV na pravidelných kontrolních dnech této stavby. Přestože podle usnesení ZM měla být členům KV na nich umožněna oficiální účast, nikdo z kompetentních pracovníků MÚ Turnov je k tomu nevyzval.

Členové KV s politováním konstatují, že pan V. Feštr v této tiskovině zveřejňuje nepravdivé a neověřené informace, ačkoli v úvodním článku téhož čísla o sobě tvrdí naprostý opak. V Turnově dne 9. října 2006

Členové Kontrolního výboru ZM Turnov - Doc. PhDr. Alena Svobodová Csc. (předsedkyně), ing. Anna Holasová, Ladislav Janoušek, Jan Ulrich, Otakar Grund (členové).

Pozn.: Originál listiny, který byl předán 10. října 2006 v kanceláři pracovnici KCT pro p. Feštra, je opatřen podpisy všech členů KV MÚ Turnov.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena