MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak pan starosta bojkotuje Demokratický klub

Optimální stav v rozvinutém demokratickém státě by měl být takový, že existuje soulad mezi individuální zodpovědností a zodpovědností společenskou, obě dvě tyto vlastnosti korigují snahu o prosazování osobních a skupinových zájmů. K této ideální státní společnosti se snaží dojít dvě rozdílné politické platformy. Jejich cesty jsou ale zcela odlišné. Zatím co pravicové konzervativní a občanské strany vycházejí z individuální zodpovědnosti a předpokládají, že tato se vzájemnou meziobčanskou konfrontací stane i zodpovědností celospolečenskou, předpokládají levicové, demokratické a socialistické strany, že výchova k individuální zodpovědnosti vede přes zodpovědnost celospolečenskou řízenou „radou moudrých“, tedy vládou a parlamentem. Každá z těchto představ má své přednosti ale i vady. Je logické, že s ideální společností, ani ideálními společenskými poměry, nelze v současném světě počítat. To co ale musí být cílem každé demokratické společnosti, je cesta, která by se k ideálu měla postupně přibližovat.

Základem, který ale bohužel leckdy chybí, by mělo být poznání a pochopení, že oběma politickým směrům jde o shodný výsledný cíl, kterým je spokojená a hrdá společnost lidí. Lidí kteří jsou si vědomi nejen svých individuálních a společenských práv, ale také své individuální a společenské zodpovědnosti. V politice ale došlo v končícím století k excesům fašizmu a komunismu. Ty ovlivnily nejen určité množství radikálů (ostatně za normálních podmínek asi zanedbatelných), ale hlavně poškodily občanské chápaní politického boje. Pod pojmem politický boj si totiž aktéři představují zápas o život a nikoli klidné soupeření o jednotlivé problémy kterými státní společenství žije.

Tento stav je alarmující, někdy se zdá, že je situace stále horší. Projevuje se to nejen v té velké, ale i v komunální politice. Příkladem může být prohlášení starosty Turnova na tiskovce města 1. března, že on na besedy turnovského demokratického klubu nechodí úmyslně. Byl totiž zván na besedu o informacích (aféra kolem žádosti o informaci kolik soudních sporů město prohrálo a o kolik bylo poškozeno zbytečným souzením, byla na počátku roku 2000 medializována i na úrovni parlamentu a senátu), kde mu chtěl Oldřich Kužílek oznámit, že svým postupem porušil zákon. Nepřišel a nezúčastnil se ani žádné z dalších besed, i když byl osobně zván. Zapomíná totiž na to, že občan má právo domnívat se, a také na to upozorňovat, že se mu kterýkoli volený funkcionář jeví jako špatný. Já se domnívám, a dokumentuji to v některých svých komentářích, že starosta města Turnova ing. Hejduk město poškozuje. Znám několik případů, kdy nemluvil pravdu (počínaje peticí o supermarketech, informací o zahájení rekonstrukce parků atd.), nelíbí se mi, že svým přátelům v zastupitelstvu umožnil odepsat milionové dluhy městu. Nelíbí se mi, že souhlasil a sám bral mimořádné odměny z dotací které dostalo město na některé akce od státu, že podepíše dvouletou smlouvu s RTT, aniž je to nutné, bez ohledu na to, rozpočet se schvaluje každý rok zvlášť a hlavně, že v současné době je nedostatek městských peněz. Nelíbí se mi, že v radě předloží a prosadí nějaký návrh a když zjistí, že tento návrh je schválen, sám hlasuje proti němu. Je toho dost včetně urážlivého způsobu jeho komunikace. Nicméně vše je v rámci hodnocení starosty jako funkcionáře a voleného zástupce. Jako takový by měl být schopen o jednotlivých skutečnostech slušně diskutovat (k tomu je demokratický klub), to ale on jak se zdá nedovede. Nečekáme jej proto ani na nejnovější besedě, která se koná ve čtvrtek 22. března od 18.00 hodin v turnovském divadle o Televizi, dalších médiích a jejich vlivu a pány Janem Krausem, Oldřichem Kužílkem a paní Janou Dědečkovou, bývalou členkou rady pro Českou televizi.

Pokládám za užitečné konfrontace názorů. Jen to chce jednat slušně. Na besedách se nám to daří a tak osobně věřím tomu, že pokud spolu lidé, ať už sousedé, nebo politici začnou mluvit a budou se při tom i poslouchat, dokáží se nakonec dohodnout. Aby došlo ke kultivaci v této oblasti slouží právě Demokratický klub. Pražské centrum má na tomto poli od roku 1948 kdy vzniklo mnohé výsledky. Je velmi krásné, že na půdě klubu jsou diskuse vedeny tak jak by to mělo být normální v celé společnosti, někdy to ale nestačí. Stále ale ještě existují na celostátní i komunální úrovni politici, kteří nejsou ochotni diskutovat, protože je občanské názory nezajímají. Chybí jim komunikační kultura, a někdy i obecná slušnost. Časem se to snad změní a besedy s občany tomu mohou jen pomoci.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena