MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jsou podobné poměry jen v Liberci?

Miloš Vajner

Zastupitelem Vajnerem hodnocené čtyřleté období vládnutí městu Liberci vyznívá velmi skepticky. V úvodu se svěřuje: "Do politiky jsem vstoupil v naivní představě, že budu moci své názory diskutovat s jinými zastupiteli a že jim mé podnikatelské zkušenosti pomohou a budou lépe hospodařit se svěřenými prostředky. Já osobně nerozlišuji, zda je někdo modrý, růžový, červený, zelený nebo bezbarvý. Stranická disciplína mi nic neříká a i když jsem jako nezávislý kandidoval za konkrétní stranu, nedovedu si představit, že bych hlasoval jinak, než podle svého vlastního přesvědčení.

Po volbách se zastupitelstvo rozdělilo na dva tábory, na vítěznou koalici a nepřátelskou opozici. Koalice v čele s ODS si zvolila své lidi do rady, a ti si zase rozdělili náměstskovská křesla. Pak začala fungovat mašinérie patrně již po léta zavedeného systému. Kdesi se nějaký tvůrčí záměr předjedná (potřebná změna územního plánu, prodeje pozemků, výstavba průmyslové zóny, sportovní haly či plánování jiných investic). Záměr pak doladí radní a prohlasují na radě.

Část rozhodnutí rady je v její pravomoci a není potřeba schválení zastupitelstva. Zastupitelé asi týden před zasedáním dostanou podklady pro jednání, aby se s tématem seznámili. Hlasování probíhá jako na běžícím páse a koaliční zastupitelé mechanicky zvednou ruku téměř pro vše, na čem se usnesla rada. Jsou její prodlouženou rukou, a tak se automaticky spolupodílejí na všech nepopulárních rozhodnutích města. Jakýkoli podnět, který vzejde ze strany opozice, je předem odsouzen k záhubě. Kdo se byl na zastupitelstvu podívat, ví, že není o čem diskutovat. Přemýšlel jsem, proč vzdělaní lidé bezduše hlasují.

Z 39 zastupitelů tedy po volbách vzešlo 23 koaličních partnerů a 16 opozičních. Ti byli vždy tvrdě přehlasováni. K prosazení návrhu rady stačí jen zmáčknout zelené tlačítko a k návrhu opozice se jen zdržet hlasování, aby neprošel. Mnohdy mně vrtalo hlavou, proč vzdělaní lidé z koalice tak bezduše hlasují a nepřipouštějí jakoukoli diskusi. Proč jim nejde o analýzu a řešení problémů, které pálí naše občany. Proč se bojí projevit svůj názor nebo hlasovat i jinak, třeba tak, jak jim to velí jejich zdravý rozum... Ale to se asi nikdy nedozvím.

Jen se mohu domnívat, že jim za to plynou nějaké finanční či jiné výhody, anebo že by jim naopak mohl hrozit nějaký postih, ztráta zaměstnání či něco jiného. Ta hlasovací mašinérie byla děsivá a smutná. Časem slábla i opozice.

Na začátku volebního období jsem si myslel, že zlepšíme parkování ve městě, omezíme brutální nasazování botiček, zavedeme noční spoje MHD, začneme šetřit peněženky lidí připojených na teplárnu... Místo toho jsme postavili arénu, dvě průmyslové zóny, zrušili několik škol a školek, prodali, co se dalo... Ale hlavně jsme město zadlužili na dvě desítky let. Je mi z toho smutno a rozhodl jsem se dál nekandidovat. Nechci příští čtyři roky přihlížet stejné situaci. Chci dělat věci, které sám zvládnu a za které si mohu nést osobní zodpovědnost.

Nechci od stejných lidí slyšet překroucené polopravdy, ani od těch nových zastupitelů výčitky, proč jsme takový stav dovolili. Volby se buď musejí vyhrát, anebo další čtyři roky přetrpět.

K volbám půjdu, ale svůj hlas nedám žádné současné koaliční straně. I když jsem pravicově smýšlející. Vím, že by tam seděli ti samí lidé. Někteří jsou totiž rutinními zastupiteli již po mnoho let a jsou to profesionální „spoluhlasovači“. Někteří dovedou před občany mluvit tak, že by i uvěřili, jak to myslí dobře. Ale pak to stejně zmáčknou jinak. Kdo jak hlasoval, to se totiž normální občan ani nedozví.

Liberecké zastupitelstvo potřebuje čerstvou krev, nové lidí s nadšením pro věc. Ideální by bylo, kdyby se tam v listopadu neobjevila žádná současná tvář. Zpřetrhaly by se osobní vazby a zaběhnuté praktiky. Místo toho se jich tam chce 31 z 39 vrátit! Nechci konkrétní osoby podezírat, že se tam znovu chtějí vrátit jen pro peníze. Bezproblematický zastupitel si totiž každé čtyři roky může za své funkce nastřádat na zbrusu nové auto. Stačí jen plnit svoji úlohu pokorného hlasovače.

Totéž si myslíme o zastupitelstvu turnovském, i tam je třeba vyměnit hlasovací mašinerii, která sloužila prosazování cílů a vizí neohlížejících se na potřeby občanů, cílů jednoho muže. Můžeme jen doufat, že se to podaří. Jistotu ale nemáme.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena