MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Slovo starosty obce Všeň

Ivan František Herbst

„... není zase mnoho okamžiků kdy máte dobrý pocit své užitečnosti. Každý jednotlivý dům se může proti blesku chránit hromosvodem. Ale člověk ho nemá. Obec občanů pak považuje za hromosvod starostu, člověka, který musí unést všechno. Já osobně toto poslání hromosvodu přijímám s pokorou, když vím, že po bouřce bude zase čistý vzduch a bude svítit sluníčko. ...

Nechci tvrdit, že nejsou i slušní úředníci, kteří se umí vcítit do problému slabého člověka. Nejsou ale v převaze. Stát, ke kterému se kdekdo s nadějí upíná, totiž vůbec své úředníky nevede k pokoře, neúplatnosti, obětavosti a zejména slušnosti. Vydává i špatné zákony, takže velmi často neplatí, že co je zákonné je i spravedlivé. Říkám to i při vědomí, že starosta sedí na dvou židlích a má dvě razítka. Jedním je úředníkem státu, který musí poslouchat (a pak používá razítko s názvem „úřad“) a současně je, a tím chci být především, starostou-pomocníkem svých lidí, kterým chce prospět (a v tom případě používá razítko „obec“).

Tato zmíněná dvojrole přináší vnitřní napětí a někdy i vzdor, když lidské (a spravedlivé) by bylo člověku vyhovět, ale zákon káže jinak. Nemohu pochopit, kdy vysoký úředník řekne třeba v televizi, že s tím nemůže nic dělat, protože problém narazil na takzvanou tvrdost zákona. Je to z jeho strany pohodlná výmluva, protože se má okamžitě zvednout a jít do Parlamentu burcovat za změnu zákona. Parlament má být shromáždění čestných lidí se zdravým rozumem, kteří by podle něj měli zákony přijímat pro lidi (pro nás obyčejné lidi z venkova a měst) a ne podle příkazů stranických bossů nebo kdejakých mafiánů, třeba i z cizích zemí.

Náš právní řád (souhrn všech zákonů, vládních nařízení a vyhlášek ministerstev) je atk obsáhlý, že neumožňuje člověku se v něm orientovat. U soudu pak vyhrává ten, kdo má mazanějšího advokáta za tučné palmáre. I za tento stav je odpovědný Parlament, protože má střežit jednoduchost a srozumitelnost právního řádu.

Ale to už jsem zaběhl daleko, což může dělat dojem o snaze vyhnout se vlastní odpovědnosti. Tu mám a velmi zřetelně cítím. Není možné pracovat bez chyb, a proto se pídím po názorech svých spoluobčanů. ...“


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena