MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Co bude s regulačním plánem centra Turnova

Otakar Grund

Turnov – Pouhé čtvrt hodiny trvalo poslední veřejné jednání zastupitelstva města, které ještě den před říjnovými komunálními volbami svolal starosta Milan Hejduk. Na jeho programu byl jediný bod, a to projednání a schválení původního regulačního plánu rozvoje města, jenž ti samí zastupitelé už před více než rokem odložili. Ten totiž tenkrát na objednávku vedení města zpracovala liberecká projektová firma, avšak při prvním projednávání s občany vznikl takový odpor veřejnosti, že se jej jejich volení zástupci neodvážili posvětit. Hlavním důvodem byla jednak chyba v zadání, kdy plán řešil pouze střed města bez návaznosti na jeho nejbližší periferní části, a to především v otázce dopravy, dalším důvodem tohoto rozhodnutí bylo na dvě stovky písemných připomínek občanů, které radní dodnes nedokázali pisatelům uspokojivě vysvětlit.

Starosta Hejduk tak předložil letos končícím zastupitelům původní verzi regulačního plánu, kterou se snažil ještě krátce předtím projednat na neveřejné schůzi. K překvapení přítomné veřejnosti zastupitelé téměř jednohlasně přijali nečekaný návrh radního Martina Hrubého, který požádal stažení tohoto jediného bodu z programu. Ten usoudil, že řada zastupitelů na jednání chybí a navržený bod je natolik důležitý pro další rozvoj města, že není možné v této situaci o něm hlasovat.

Co ale bude dál? Do přípravy a projektové dokumentace šly nemalé finanční prostředky. Záměr byl předběžně investorům přislíben. To že je v podstatě špatný na věci nic nemění. Městu, pokud samo včas nenajde viníky, kteří v rámci tzv. regulačního plánu, respektive jeho nepřehledných změn, vyprovokovali plány zástavby v zátopovém území, hrozí soudní pře o odškodnění investorů (ať jde o Hypernovu, nebo turnovského podnikatele Kořínka). Na odškodnění za špatnou práci zastupitelů budou mít bezesporu právo. Je otázkou proč neexistují alternativní návrhy s nabídkou pozemků. To že starosta Milan Hejduk a s ním spojení zastupitelé prosazovali jediné řešení má svou logiku. Počíná to střetem zájmů díky vlastnictví části pozemku a končí dalšími předběžnými dohodami týkajícími se právě Koňského trhu. Noví zastupitelé budou muset prožívat nepříjemná jednání. Je na nich, aby zvážili co bude pro město výhodnější a celkově levnější. Já jsem přesvědčen, že i při odškodnění investorů je pro město nakonec levnější pokud se na Koňském trhu a v jeho okolí nebude stavět. Co se nákladů na odškodnění týče, jsem přesvědčen, že by se na nich měl podílet, kromě města, i exstarosta Milan Hejduk a třeba i někdo další.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena