MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Co lze vyčíst ze zprávy BIS

Ivan Turnovec

Zprávu BIS najdete na : http://www.bis.cz/frame_2.html

Popisovaných rizik je ve zprávě několik. Co pokládám za alarmující nejen na úrovni celostátní (ostatně pro podíl komunálních politiků lze uvést čerstvou kauzu starosty Péti), je informace o vytváření skupin navzájem propojených osob ze samosprávy s podnikateli a některými advokáty.Hlavní nebezpečí korupce mezi orgány činnými v trestním řízení je ohrožování vymahatelnosti dodržování zákonů a práva vůbec. Jako příklad posloužil BIS soudce ústeckého krajského soudu Jiří Berka, který je souzen v kauze údajně zmanipulovaných konkurzů. Při deseti podezřelých konkurzech podle policie vznikla škoda 290 milionů korun.

Problém dotýkající se i komunální sféry je, že se podnikatelským skupinám daří pronikat do státní správy a ovlivňovat její zaměstnance ve vlastní prospěch. Popisovány jsou metody skupiny kolem kontroverzního podnikatele Tomáše Pitra. Nicméně i další podnikatelé se pokoušejí ovlivňovat státní zaměstnance a pronikají do úřadů a institucí, kde si budují osobní vazby. To platí nejen pro celostátní a krajská, ale i pro obecní a městská zastupitelstva. BIS loni zaznamenala několik případů, kdy úředníci například vynášeli z úřadů citlivé informace nebo upravovali na zakázku úřední dokumenty. Někteří státní úředníci tlaku různých skupin podléhají a nelze vyloučit, že část z nich úplatky aktivně vyžaduje. BIS se zaměřuje na problémy vázající se na státní orgány, na ty nižší není čas.

Lze konstatovat, že sledované a popisované aktivity jsou alarmující. Justice i advokátní komora se sice ohrazuje proti zveřejnění obecného konstatování, nicméně závady v jejím fungování bezesporu jsou. Vyšetřování korupčních afér v posledních měsících bohužel svědčí o jisté masovosti nezákonných aktivit.

Vládou ODS připravovaná linka 199 může pomoci rozkrýt případy, kdy se skupiny ovládající určité oblasti (např Vodohospodářské správy) nebo obce a města, brání jakékoli kontrole. Připomínám to proto, že minulé vedení města Turnova se racionální kontrole postupu při sjednávání smluv a hospodaření vehementně bránilo po celou dobu dvou funkčních období, kdy byl starostou Ing. Milan Hejduk. Vedení turnovské radnice nereagovalo ani na zprávu Kontrolního výboru, která vznikla až na konci období a popsala řadu pochybení z minulých let, ke kterým došlo při výstavbě kulturního domu Střelnice.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena