MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Zajímavá přednáška

Otakar Grund

Bývalý poradce presidenta Václava Havla, historik Jan Šolc, hovořil o podstatě Masarykových tezí, na nichž tvůrce první Československé republiky budoval základy nového státu. Podle Šolce byl Masaryk tvrdým zastáncem velmi úzkého spojení morálky a politiky, kdy představiteli tehdejšího vedení státu - a to od vlády až po komunální sféru – museli být lidé chytří, pokrokoví, avšak současně i s vysokým stupněm morálních hodnot. Jedině tak tehdy skýtali záruku veřejnosti, že po rozpadu Rakouska-Uherska povedou nový stát v klidu a bez politických skandálů k trvalému rozvoji, což se později, až na skutečné výjimky, také stalo.

Současně ale historik Šolc také upozornil na čtyři desetiletí vlády komunistů, které pro společnost znamenaly výrazný pokles nejen morálky, ale i veškerých hodnot lidství. „Masaryk stavěl na vzorech Anglie, Francie a ostatních západních států, avšak tyto ideály demokracie byly pozdějšímu komunistickému vedení naprosto cizí“ řekl shrnutě ve svém projevu. Podle něj tato doba v podstatě zavinila i současné negativní jevy ve vývoji naší společnosti. „Po listopadu 89 jsme očekávali, že k výrazným změnám k lepšímu ve státě dojde tak asi za dvacet let, avšak dnes zjišťujeme, že se jich asi dočkají teprve naši vnukové,“ posteskl si Šolc. Ten však přesto, na základě zkušeností ze svého současného pedagogického působení, zůstává optimistou. Jak dále podotkl, je nutné především působit na mladé lidi ve školách, a to i osobním příkladem, přestože to je někdy téměř sisyfovská práce. „My, a naši vrstevníci, se už sotva změníme, ale studenti z nastupující generace uvažují už jinak. Záleží proto na nás, abychom jim dokázali vysvětlit chyby, kterých se naši politikové v minulosti dopouštěli, a tím dospěli k situaci, jakou dnes všichni společně kritizujeme,“ v podstatě uzavřel své vystoupení. Bohužel právě z řad studentů i pedagogů jeho historická srovnání, zajímavé úvahy a náměty, v Turnově neslyšel téměř nikdo.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena