MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Rokování moudrých

Ivan Turnovec

V rámci mezináboženské diskuse Fóra 2000 bylo možno vyslechnout velmi zajímavé projevy. Na několik si dovolím upozornit.

Irácký spisovatel působící v USA Kanan Makiya hovořil o situaci na Blízkém východě. "Je to region, kde ještě nevznikla ani jedna udržitelná demokracie a po druhé světové válce byl domovem těch nejhorších diktátorských režimů. ... Mnoho politiků se stalo cynickými a tak odešlo, na univerzity, do médií, ale chovají se pořád stejně. Teď vyrostla nová generace, která se snaží splatit selhání té generace předchozí díky povědomí nové generace o stavu lidských práv a tolerance."

Profesor Vartan Gregorian zpochybnil dělení světa do náboženských sfér. "Jednou z nejzásadnějších chyb je rozřazovat lidi do kategorií. Politologové jako Huntington rozdělují svět, ale například geograficky označit islámský svět nelze," prohlásil.

James Zogby, křesťan s doktorátem z islámských věd upozornil, že lidé musí hlavně pochopit příčiny náboženského fanatismu a extrémismu. Jako příklad uvedl situaci mezi mladými lidmi v Palestině. "Od doby, co začal konflikt, nezaměstnanost mezi mladými je osmdesátiprocentní. To v praxi znamená, že mladí ještě nikdy neměli práci, nemůžou se vzít, mít děti a žít normální život. Jediné, v čem vidí zdroj cti, je smrt. V zabíjení Židů. Sebevražda je zdrojem úcty. Oni si myslí, že vytváří alespoň lepší život do budoucna, když už v něm nemůžou žít sami. ... Žijeme ve světě, který navazuje dialog s jinými vírami, což bylo v historii nemyslitelné. Na světě je pořád stejné utrpení, ale více si uvědomujeme, že s tím musíme něco dělat."

Soho Machida, profesor hirošimské univerzity se během diskuse zmínil o humanitární krizi v Sudánu a Severní Koreji, svůj projev zakončil krátkou buddhistickou modlitbou.

Podle tibetského dalajlámy, žijícího již desítky let v exilu: "Víra činí lidi lepšími. Je však také příčinou střetů, utrpení a krveprolití. ... Všechny problémy vycházejí z destruktivních lidských emocí. Abychom je mohli omezit, je potřeba rozvíjet soucit a odpuštění ... Soucit si nemůžeme koupit v supermarketu nebo jej rozvíjet nějakým chirurgickým zákrokem, to by bylo moc jednoduché. Musíme jej kultivovat vlastním úsilím." Cestou, jak se vyhnout "střetu civilizací", je podle dalajlámy komunikace mezi zástupci jednotlivých vyznání a jejich vzájemný, upřímný respekt. Své kolegy přivedl do rozpaků, když řekl, že vlastně v boha nevěří: "Když se zamyslíte nad buddhismem, tak v něm zaznívá spousta protichůdných názorů. Není to proto, že by Buddha byl zmatený, chraň bůh, nebo že by chtěl vnést zmatek mezi své následovníky, ale proto, že se snažil vždy člověku vyložit něco ze sebe, předat to svým rozumem a citem. ... Proto různí lidé vnímali různě jeho výklad. A tak to může být i se světovými náboženstvími. Nemusí být různé, jen každé z nich interpretuje něco jiného. Když jsme u toho, já se v této společnosti cítím jako nevěřící," řekl za hlasitého podivení účastníků.

Někteří intelektuálové se na Fórum 2000 dívají jako na vcelku zbytečný diskusní klub bývalých politiků. Částečně asi mají pravdu. Slova většiny účastníků, bez ohledu na jejich bývalé působení a mnohdy i značný morální kredit, nemají v reálné politice váhu. Ani se příliš do médií a tím pádem k veřejnosti nedostanou. To je důvodem proč jsem upozornil alespoň na pár příspěvků přednesených v rámci tamního mezináboženského dialogu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena