MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Úvaha o politické aktivitě

Ivan Turnovec

Ještě před dvaceti, třiceti lety byla pomalá a obtížná komunikace. Dokonce i v totalitních režimech mělo přesvědčování individuální charakter (ať se jednalo o přesvědčování nebo zastrašování). Hospodářské a politické bariéry byly natolik významné, že vliv jednotlivých elit, ať již hospodářských nebo politických, měl pouze regionální význam. Problém je v tom, že politická aktivita nejvíce ovlivňující lidskou společnost, nemusí být zdaleka progresivní ve smyslu reálného pokroku celé populace, ale právě naopak.

Demokratické principy paradoxně umožňují, aby se vytvořila vládnoucí vrstva reprezentující jen malé procento obyvatel. Vést to může až k totalitě. Nejvýrazněji se to ukazuje na chování dvou v současnosti nejsilnějších stran ODS a ČSSD při jejich tahanici o vládu. Skutečný mandát obou se pohybuje nikoli v prezentovaných hodnotách volebních výsledků, ale na zhruba poloviční úrovni, tedy někde nad deseti procenty (volební účast je kolem 50%, a propadlých hlasů, které dostaly neparlamentní strany je cca 6 - 7%).

V současné době, kdy došlo k neuvěřitelnému rozšíření informací, které již nelze korigovat na základě vlastní zkušenosti, dochází k paradoxní situaci - média (noviny, rozhlas a hlavně televize) manipulují veřejným podvědomím. Dochází k systematickému a účelovému vytváření kolektivních psychóz. Reklamně spotřební přístup je využíván v prezentaci jednotlivých politiků a jejich stran. Zbožím v nejširším slova smyslu se staly i politické ideály a to je velice špatné. Občané se nedokáží orientovat ve směsici nejrůznějších informací, kterými jsou zahlcováni. Toho zneužívají politici, kteří mnohdy demagogicky během předvolební propagandy využívají polopravdy, zamlčování důležitých faktů, či přímo lžou.

Člověk nemusí být velký učenec, aby přišel na to že čím je něco v přírodě "živější", tím to také rozšiřuje svůj životní prostor na úkor ostatních "méně aktivních". Tento proces je výrazně sledovatelný na rozvoji lidského rodu. Průměrný vliv jednotlivého občana na společenský vývoj je jen velmi omezený. Vede to ke ztrátě zájmu o věci veřejné. Slušní lidé mají dost starostí s obživou a v rámci rodinného života. Toho účelově využívá "aktivní" část společnosti. Vytvářejí se nejrůznější nátlakové skupiny - politické strany, účelové spolky atd. s pyramidální hierarchií. Jedinci pohybující se ve vrcholové části jednotlivých uskupení mají již poměrně značnou možnost ovlivňovat jejich chod, a pokud jsou reklamní kampaní během voleb dosazeni do funkcí, i správu věcí veřejných. Bezostyšně toho také využívají, a jak o tom svědčí poslední šetření policie, často i zneužívají.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena