MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Mají zastupitelé stejný mandát?

Ivan Turnovec

Listopadové Hlasy a ohlasy věnovaly komunálním volbám pět stran. Alespoň jednu pasáž si dovolím poopravit podle výsledků voleb. Prohlédl jsem si totiž zápis statistického úřadu o průběhu komunálních voleb v Turnově.

V úvodním článku citovaném v upoutávce (Povolební Turnov ..., na str. 13) poučují voliče o kvalitě zastupitelů slovy tvrzením o volbách: "... ty komunální jsou nejdemokratičtější, protože prakticky prvních 27 kandidátů s největším počtem odevzdaných hlasů získává mandát v místním zastupitelstvu. ... V každém případě platí, že těch 27 zvolených a z nich devět radních určují i kvalitu vašeho života! ..."

Na to, jaká je skutečnost autoři trochu zapomněli. V žádném případě nejsou v zastupitelstvu kandidáti s celkově nejvyšším počtem hlasů. Počítejte se mnou:

ČSSD má jednoho zastupitele, její kandidáti měli jen třikrát víc než 500 hlasů, zbytek neúplné kandidátky (obsahovala 10 jmen) se pohyboval v mezích 346 - 414 hlasů. Propad je tak velký, že v zastupitelstvu by neměl být ani ten s nejvyšším počtem hlasů, který jich dostal 616.

Turnovská koalice získala čtyři mandáty, má čtyři kandidáty s hlasy nad 1000, jeden z nich RNDr. Jarolímek se blíží hranici 1500 se svými 1459 hlasy, dalších patnáct kandidátů má více jak 500 hlasů. V rámci celkového pořadí by v zastupitelstvu usedli jen dva.

Na kandidátce Nezávislého bloku, který získal čtyři zastupitele, jsou dvě místa nad 1500, a sedm míst nad 1000 hlasů, šestnáctkrát získali její zástupci více jak 500 hlasů, zbývající dva mají méně. Zajímavé je, že exstarosta Ing. Hejduk dostal pouze 639 hlasů, což o jeho velké oblibě určitě nesvědčí. Podle skutečného pořadí odevzdaných hlasů jednotlivcům by se do zastupitelstva dostali čtyři z jeho zástupců.

Na kandidátce ODS, má deset zastupitelů, byla tři místa s počtem hlasů nad 2000, nad 1500 devět a ostatní zbývající do konce kandidátky měli přes tisíc sto hlasů, šest z toho více než 1400, a jen jediný z nich jich měl "pouze1066". Vzhledem k tomu že na kandidátkách ostatních uskupení bylo kandidátů do zastupitelstva podpořených více jak 1400 hlasy pouze pět, měly by být poměry podle HOT určitě jiné než jaká je skutečnost. V tom případě by v zastupitelstvu mělo ODS mít celý dvojnásobek, tedy dvacet zastupitelů a ne deset. Voličská důvěra a s ní spojená zodpovědnost této strany za další vývoj Turnova je tudíž jednoznačná.

KSČM získala dva mandáty, při tom má jen čtyři kandidáty s více jak 500 hlasy, ostatní měli od 268 do 497 hlasů. Správně by se do zastupitelstva její kandidáti neměli dostat.

KDU-ČSL bude mít jednoho zastupitele, nicméně měla jen dva své kandidáty s více jak 500 hlasy, ostatní měli od 103 do 394 hlasů. Pro KDU-ČSL platí totéž co pro komunisty, do zastupitelstva by se její zástupci nedostali.

Volba pro město má tři zastupitele, dva s počtem hlasů přesahujících 1000, při tom jen jediný by se dostal mezi zastupitele se svými 1386 hlasy. Z dalších dvanácti nad hranicí 500 hlasů, se jeden k tisícovce 952 hlasy blíží, dalších třináct má méně než 500, nejmenší počet hlasů byl 312.

K této statistice není co dodávat. Jmenné pořadí lidí, kteří by na základě získaných hlasů měli tvořit zastupitelstvo osobností odpovídající skutečným volebním preferencím, rád zájemcům pošlu. ODS je jednoznačným vítězem a byl bych rád kdyby si to její vedení uvědomilo a podle toho se i chovalo při řízení města a obsazování jednotlivých postů.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena