MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Problém korupce ovlivňuje i obecní hospodaření

Ivan Turnovec

Transparency International (TI) opět zveřejnila index vnímání korupce. V rámci pětadvaceti evropských zemí patří ČR stále mezi ty s nejhorším hodnocením. Je to důsledkem trvajícího dlouhodobého ignorování korupce a jejích projevů ve všech oblastech společnosti, od ministerských zakázek přes nakládání s veřejnými zdroji, majetkem státu a obcí, sport nevyjímaje. V obzvlášť ohrožených oblastech, jimiž je i prorůstání organizovaného zločinu do státní správy, nebyla dosud zavedena žádná opatření, která by zprůhlednila postupy v oblasti správy věcí veřejných, a snížila tak míru korupčních možností.

Špatné fungování justice a policie při vyšetřování závažných trestných činů, neprůhlednost a nezákonnost rozhodování na všech úrovních veřejné správy, netransparentní spravování veřejných financí, to jsou všechno podle TI důvody, proč ČR nemůže být vnímána jako rozvinutá demokratická země s moderní veřejnou správou, která je odolná proti korupčním příležitostem. Přijetí přísnějšího zákona o střetu zájmů lze považovat za dílčí úspěch a cestu správným směrem, stejně jako vládní strategii boje proti korupci. Zatím jsou však výsledky v šetření kauz na které bylo upozorněno jen sporadické. Nestačí totiž jen postupy státních zastupitelstev a soudů. Problém je v tom, že mnohá zastupitelstva se místo rozkrývání nepravostí ve správě věcí veřejných snaží naopak chybné, ale i zcela nezákonné postupy svých představitelů zakrývat. Zastupitelská kontrola je většinou jen formální.

Na tomto místě si nemohu odpustit připomenout neprůhledné postupy při financování výstavby ("rekonstrukce") turnovského kulturního domu Střelnice. Vedení města, včetně nově zvolené starostky o řadě závad vědělo, ale nekonalo. Výsledky kontrolního výboru se snažilo a snaží bagatelizovat a vyšetřování ukončit bez určení konkrétní viny za jednotlivá pochybení (nešlo li o záměr).


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena