MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Poznámka povolební

Otakar Grund

Ať se to někomu líbí či nelíbí, je třeba říci, že v Turnově letos v komunálních volbách zvítězila ODS, a to „na celé čáře“. Získaných deset postů v sedmadvacetičlenném městském zastupitelstvu, které nečekal nikdo - dokonce ani její představitelé - ji rázem určily jako dominantní politické uskupení ve vedení města, které si pro získání převahy v zastupitelstvu, a tedy i vlády nad městem, může ke spolupráci vybrat prakticky kohokoliv z ostatních zvolených subjektů.

Rozhodně nemenším překvapením pro nezasvěcené však bylo i to, že vítězná a početně nejsilnější strana ze svého středu nebyla schopna vybrat starostu a „spokojila“ se jen s jeho dvěmi zástupci, Jaromírem Pekařem a politickým nováčkem, Alešem Hozdeckým. Ing. Tomáš Sláma pochopitelně z racionálních důvodů nevyměnil post ředitele nemocnice za čtyřleté působení v čele města, právě tak, jako nikdo z dalších zvolených lékařů logicky neukončil svoji kariéru kvůli krátkodobé politické funkci. Do čela města tak nastoupila bývalá historička Hana Maierová z Nezávislého bloku, která si svůj křest na radnici odbyla prakticky ve dvou obdobích v místostarostenské pozici, přestože jí bývalý starosta Hejduk svoji pozici původně nabízel už při volbách před čtyřmi lety. Nezodpovězených otázek budou mít teď turnovští občané asi mnoho. Například proč to, že ačkoliv vedení ODS před čtyřmi roky „převzalo svoji odpovědnost vlády nad městem“ se najednou od předešlé Hejdukovy politiky stomilionového zadlužení města distancuje, jako by vůbec „společně nevládlo“? A navíc, proč Pekařem, Hozdeckým a nakonec i Maierovou, svoji kontinuitu s touto érou nově potvrdilo? Prubířským kamenem nového uskupení tak bude už lednové rozhodování o celoročním rozpočtu města. Není tajemstvím, že ten dřívější vždy každoročně pečlivě připravoval bývalý starosta Hejduk s vedoucí finančního odboru, a to za rovněž tradiční veřejné Pekařovy oponentury. Kdo bude tvůrcem dalšího, a jak se budou nyní dva nejvyšší zástupci ODS distancovat od schvalování a tvorby nového rozpočtu, jehož největší investiční položkou se stane stavba kulturního domu Střelnice, s níž oni ani jejich straničtí kolegové původně nesouhlasili, to bude pro mnohé občany zřejmě další záhadou. Těm totiž budou také muset co nejdříve vysvětlit, proč náklady celé stavby i s vybavením už dávno nepředstavují původně schválených 130 milionů korun, ale téměř 200 milionů, a proč zbývajících peněz v městské pokladně bude v příštích letech na vše ostatní jen poskrovnu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena