MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Představy a Realita

Jana Dědečková

Z Vitkovic v Krkonoších není tak daleko do Turnova jak by se mohlo zdát. Hlasy a ohlasy Turnovska sleduji stejně jako Semilské noviny, abych neztratila ucelený přehled o tom, co se děje v mém bezprostředním okolí. Příspěvek M.Brunclíka, který vyšel v únorovém čísle jsem četla s větší pozorností již proto, že se týkal ČT a také jistého jednání s panem Brunclíkem, které jsem iniciovala.

Pana Brunclíka jsem telefonicky oslovila 23. 12. 2000 s otázkou, zda by byl profesně schopen zastávat funkci ředitele techniky v ČT pokud by ho oslovil nový generální ředitel Hodač. Tento návrh jsem s ním diskutovala jako soukromá osoba, nikoli s vědomím a pověřením Rady ČT a nikdy jsem mu neřekla, že ho Rada ČT považuje za jedinou vhodnou osobu na tuto funkci. Že by měl zajistit vysílání pro tým J. Bobošíkové, o tom nebyla řeč vůbec.Ten den takový tým ještě neexistoval. Pan M. Brunclík skutečně potvrdil, že zná vysílací techniku velmi dobře a 24. 12. 2000 přijel do Prahy k jednání s panem ředitelem Hodačem. Nevím jak probíhalo toto setkání, ale bylo zřejmě velmi hektické, protože pan Hodač měl problémy zajistit klidný průběh vysílání a na pana Brunclíka měl jen velmi málo času. Já jsem do Prahy přijela 25. 12. 2000 a pan Hodač se v hovoru zmínil o tom, že bude muset panu Brunclíkovi zatelefonovat omluvu, že se mu nemohl dostatečně věnovat a domluvit si s ním schůzku. Říkal, že má na funkci technického ředitele více kandidátů a že by s ním i ostatními rád pohovořil důkladněji, než dojde k výběru. Dále jsem se o celou záležitost nezajímala a když pan J. Hodač jmenoval do funkce 29. 12. 2000 pana Nováka, pokládala jsem celou záležitost za uzavřenou.

Když jsem četla článek pana Brunclíka a vylíčení těchto událostí, nechtěla jsem věřit vlastním očím. Radě České televize byla často předhazována zpolitizovanost a ze strany ODS chtivost zmocnit se ČT. Přitom členka rady nominovaná ODS se obrátí na člověka, který evidentně není stoupencem tohoto uskupení. A obrátí se na něho, právě z důvodu, že byl označen za profesionála. Bez jakéhokoliv kádrování, jediné měřítko hlavní pro práci v ČT. Paradoxně tak sám pan Brunclík vydává svědectví o tom, že spor v ČT nikdy nebyl o politickém ovládnutí televize. Byl a dodnes to je boj proti neprofesionalitě, nehospodárnosti, neuvěřitelném tunelování a bezostyšně klientském prostředí instituce, která je placená z příspěvků občanů ČR.

Je velice dobré, že se pan Brunclík nechal strhnout k napsání tohoto článku, který prozrazuje mnohem víc o pozadí a propojenosti různých osob a odhaluje i charakter autora, a to zřejmě víc než zamýšlel. Prozrazuje také mnoho z chování M. Rejchrta, kterého jsem považovala za charakterního člověka, ačkoliv jsem měla výhrady k jeho nedbalé práci v Radě ČT, předčasným odchodům ze zasedání a velmi vlažnému přístupu k práci. Po tomto článku mám o jeho čestnosti oprávněné pochyby.

Pan Brunclík se nechoval tak odmítavě, jak popisuje ve svém článku. To pouze zpětně čtenářům předkládá svou fikci chování po zklamání ze skutečnosti, že se generální ředitel Hodač rozhodl jmenovat do funkce ředitele techniky pana Nováka, nikoli jeho. Snad i proto v době čekání na toto rozhodnutí turnovští občané neměli možnost sledovat vysílání vzbouřenců a bylo obnoveno až po tom, co pan Brunclík získal jistotu, že nebude technickým ředitelem v ČT.

Pan Brunclík vylíčil turnovským občanům svou fikci v domnění, že pravda se dá přizpůsobit snům a představám, kterými si sami potřebujeme zdůvodnit své postoje v minulosti, které se nám v přítomnosti zrovna nehodí. A postoje pana Brunclíka v té době nebyly tak jednoznačné, jak je sám popisuje. Obávám se, že pravda vyjde najevo vždy. Někdy dříve a někdy si musíme počkat. Pana Brunclíka dohnala docela brzy a turnovští občané by měli začít zvažovat, zda jim regionální televize pod vedením pana Brunclíka přináší nestranný pohled na události ve společnosti, nebo subjektivní vidění a účelovou propagandu.

Jana Dědečková
členka odvolané Rady ČT
5. února 2001


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena