MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Z otevřeného dopisu zastupitelům

Vladimír Konopka

"Míním tím občany Mašova a Pelešan a výstavbu a financování kanalizace. Jedná se on tzv. PŘÍSPĚVEK na KANALIZACI.

... - v okolních obcích a jiných okrajových částech města je poplatek 2-3 tisíce korun, poze v Mašově a Pelešanech to dělá 13.000.- Kč!

- jak tuto částku VHS "vypočítalo"???

- tento "příspěvek" je nepřímo vynucován dopisy od VHS kterému je placen a MĚSTO pak na základě mnoha potvrzení vrátí občanovi částku 5.000,- Kč

- tento systém vůbec nechápu a není mi jasný a průhledný, a už vůbec nevím, proč podléhá darovací dani. JE TO DAR???

- proč má být diskriminována jedna část obyvatel Turnova?

- občan si samozřejmě musí hradit práci a materiál, který je třeba na zprovoznění kanalizace na vlastním pozemku a tyto částky jsou nezanedbatelné ( - 30 tisíc Kč)

- pro staršího občana v důchodovém věku je to velmi velké finanční zatížení.

Věřím, že na základě těchto informací získáte v novém zastupitelstvu dostatečný počet lidí, kteří pochopí, že:

- arogance moci není ten správný přístup k lidem (program VPM) - peníze města patří jeho občanům (program ODS) - je třeba účelnějšího využívání peněz (program Turnovská koalice)

Není možná tak vysoká finanční spoluúčast občanů na kanalizaci ..."

Podnětné pasáže z dopisu pana Konopky předáváme zastupitelům (ing. Slámovi, Ing. Pekařovi, RNDr. Jarolímkovi a B. Jansovi). Budeme sledovat, jak se otázka vynucování finanční spoluúčasti občanů budena radě města a zastupitelstvu řešit.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena