MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Stále stejné problémy

Ivan Turnovec

V souvislosti se současným dohadováním o vytvoření vlády se ve všech pádech skloňuje slovo "demokracie". Víme však vůbec, o čem je řeč? Masaryk v parlamentním projevu k desátému výročí vzniku Československa připomněl poslancům, že (volně citováno) "demokracie si žádá lidí činných ... demokracie není jen soubor institucí a pravidel, ale celý způsob života společnosti". V ideálním demokratickém státě je pánem aktivní občanstvo, které se zajímá o dění kolem sebe a využívá všech dostupných nástrojů, aby prosazovalo své názory a vůli. Politická úloha občanů se neomezuje na volební akt jednou za čtyři roky a následné trvalé nadávání po hospodách. Samozřejmě, všechny demokratické země se k tomuto ideálu pouze přibližují, některé více, jiné méně. Většina našich politických stran, parlamentních i mimoparlamentních, aspoň občas a nezřetelně přiznává, že aktivní spoluúčast občanů na ovlivňování vývoje státu je omezena důsledným uplatnění zastupitelského systému, vyjmutím velké části státního aparátu z dohledu volených orgánů a nerozvinutou občanskou společností. Důsledky jsou dobře viditelné. Je veřejným tajemstvím, že velká část společnosti je zklamána rozdílem mezi očekáváními z Listopadu 1989 a skutečným stavem státu. Není to důsledek "špatného vládnutí sociálních demokratů", protože ČSSD vládla v podmínkách dobře kompenzované účelové podpory ostatních parlamentních stran, zejména ODS. Jde tedy o neúspěch celé stranické politické scény, svázané s různými neprůhlednými zájmovými strukturami v pozadí. Zájem o aktivní účast na veřejném dění je malý, protože neorganizovaná občanská společnost cítí, že v případě nesouhlasu s postupem státních orgánů nemá šanci prorazit proti spiknutí mocenských jader parlamentních stran, sdělovacích prostředků a úřednictva. Situace je skutečně zralá na osvěžení politického systému změnou pravidel a vpuštěním na scénu nových, nezprofanovaných sil.

Tady u nás mohu jen připomenout, že městu vládne stejné uskupení jaké mu vládlo v období minulém. Tvrzení, že ODS jako vedoucí síla nesouhlasí s minulým hospodařením je lež, protože naopak společně s Nezávislým blokem o všem co se stalo (a hlavně tom špatném, včetně dluhů na výstavbu Střelnice) rozhodovali vždy zastupitelé za ODS, na kritické hodnocení některých finančně pro město nevhodných návrhů starosty prezentované ing. Pekařem obvykle nedali a podporovali starostu Hejduka.

Hlasy pro parlamentní politické strany umožnily zakonzervování nedobrých politických poměrů nejméně na další čtyři roky a jsou tak znehodnoceny. Ani se zelenými nevstoupila do parlamentu nová, neopotřebovaná a nezkorumpovaná politická síla, která by zásadně narušila dojemný soulad "kamenných" politických stran, hrajících pod heslem "vrána vráně oči nevyklove" před voliči předstíranou hru na vzájemný bratrovražedný boj. Náš politický systém se dále přiblížil poměrům, které zde byly za vlády jedné strany. Problém je v tom, že mediální scéna místo aby podporovala skutečnou obrodu společnosti se paktuje tu s tou, tu s onou ze stávajících parlamentních politických sil.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena