MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kanalizace - problém trvá

Ivan Turnovec

Odpověď na dotaz připojený k úryvku otevřeného dopisu pana Vladimíra Konopky jsem obdržel pouze od zastupitele Jansy. Ten stručně vysvětlil, že problém s kanalizací v Mašově a Pelešanech stále trvá. Za situaci je zodpovědné Vodohospodářské sdružení, které využilo příležitosti a rozhodlo se "pomoci" stavebníkům, kteří si své připojení ke kanalizačnímu řadu musí podle zákona zajistit ve vlastní režii. Zapomnělo se jen na maličkost, a to že změna stavu vycházející z požadavku EU nesmí zatěžovat obyvatele jejichž stavby byly postaveny a kolaudovány v minulém období jako "splňující všechny zákonné předpisy".

Zastupitel Jansa napsal: "Původně si měl každý platit veškeré práce na svém pozemku. Včetně projektu a povolení stavby. Vodohospodářské sdružení to všem zajistilo i se stavebním povolením. U někoho by to bylo pár tisíc u jiného desítky tisíc, podle toho jak dlouhá a kudy jim kanalizace povede. Rada města rozhodla, že se z toho spočítá průměr a ten budou od majitelů domů požadovat. (Zde si dovolím poznámku it - první povinností města bylo v tomto případě zajistit takový projekt základního kanalizačního řadu, aby připojení k němu bylo pro stávající výstavbu co nejkratší a nejsnazší - k tomu nedošlo). Nastalo tam vzbouření a tak jsme na zastupitelstvu rozhodli, že jim přispějeme pěti tisíci. O příspěvek si musí každý požádat. Vím, že to není spravedlivé, ale když si dnes postavíš barák, tak se na kanalizaci musíš připojit a je městu jedno kolik tě to bude stát (v tom má sice pan zastupitel opravdu, ale platí to pouze pro novou výstavbu).

Ve svém vyjádření pan Jansa ještě uvedl jako perličku: "Já jsem ještě řešil v Pelešanech stížnosti lidí na povrchy silnic, které tam ta firma udělala. Mělo to být do původního stavu. Byla to hrůza a tak se někde ještě dělají úplně nové povrchy."

Zatím tedy dávám jen tuto krátkou zprávu. Opět jí posílám i již dříve osloveným zastupitelům, snad své vyjádření pošlou, je to jejich povinnost vůči občanům a já si jim to na tomto místě dovoluji připomenout. Znovu je také žádám (speciálně oba pány radní za ODS), aby celý postup Vodohospodářského sdružení a města k výstavbě kanalizace v okrajových částech města nechali prověřit a to zda byl zákonný postup vyžadování "průměrné úhrady", zda se to nedalo lépe řešit vhodnějším projektem kanalizačního řadu a konečně zda i způsob městského příspěvku byl v pořádku. Budu se těšit na vyjádření se kterým čtenáře ihned seznámím.

Dověděl jsem se že Vodohospodářské sdružení plánuje zdražení vody. Zastupitel Kunetka podal 30. 11. návrh shodný do určité míry s tím co požaduji i já, aby RM nebo přímo zastupitelstvo zajistilo kontrolu shody rozpočtu akcí a jejich finanční čerpání (jeví se totiž jako velmi neprůhledné). Nejčerstvější zprávou, pro mne docela zarážející je, že vedoucím vodohospodářského sdružení by se prý měl stát Ing. Milan Hejduk, který zatím na základě smlouvy připravuje rozpočet města Turnova. Vypadá to, že nikoli ODS, ale bývalý starosta rozhoduej o tom jak se bude město Turnov řídit a kam poplynou peníze z městského rozpočtu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena