MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Mám obavy

Otakar Grund

V pondělí jsem se na úterý objednal k paní Maierové. Sdělil jsem jí, co mám na srdci, a to jsou důvodné obavy, obavy obyčejného člověka - Turnováka - především z toho, že "Regulační plán" města bude projednáván opět v původní podobě. Nakonec jsem s ní poseděl skoro hodinu s vysvětlováním toho, že zejména v oblasti dopravy tak budou nejen předkládány statuty toho, co Turnovu neprospěje, nevyřeší dopravu jako takovou, ale navíc přivodí situace, které se stanou z technických důvodů "nevratné" a vytvoří další neopravitelné vady na dopravním systému a tedy i další problémy v budoucnu. Jedná se především o zamýšlenou stavbu nové komunikace z autobusáku do ulice Žižkovy, "zobousměrnění" (promiňte ten výraz) ulice Markovy, změny v ulici Skálově, namnoze i výstavbu netypických vozovek v nových zónách na Výšince a pod Károvskem.

Proto jsem ji požádal, aby v radě prosazovala pozastavení projednání tohoto regulačního plánu před projednáním v zastupitelstvu, a hlavně ji vyzval k tomu, aby dala podnět k tvorbě nového regulačního plánu, který by zahrnoval celou oblast města i s jeho okrajovými částmi, a to s možným důrazem na historický střed města. Podle průběhu diskuse se obávám, že nová paní starostka mě buď vůbec nepochopila, nebo je natolik v zajetí původní myšlenky, kterou jí zřejmě měkdo vnutil, že nic požadovaného neučiní. Třetí alternativou může být i to, že existují ještě i další zájmy, které nesouvisí se snahou řešit dopravu ve snaze eliminovat dopady zvýšené dopravy v městě a její negativní působení na občany. Necítím se jako dopravní expert, ale tolik zase vidím, že k něčemu podobnému se schyluje, protože k podobným jevům takto došlo i jinde. Navíc musím přiznat, že některé odpovědi paní Maierové v závěru debaty mne téměř šokovaly. Týkalo se to především neznalosti místních podmínek, charakteru dopravy, některých jejich zákonitostí a její trvání na úřednických postupech - chce se mi přímo říci na byrokratických.

Mám velké obavy, že do budoucna vzniknou další potíže - tedy opět především v dopravním systému - z nichž některé budou v blízké budoucnosti jen těžko řešitelné. Jednou z nich je mnou pojmenované "Kruhákové neštěstí Turnova". Bohužel jsem v této otázce spíše pesimista.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena