MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dojde ke schválení regulačního plánu centra Turnova?

Ivan Turnovec

Existuje rozpor mezi tím co říká a dělá starostka a tím jak po volbách argumentují představitelé ODS, kteří slíbili změnu a odmítli praktiky řízení města zavedené předchozím starostou. Zatím jsou stále poměry stejné jako za Hejduka. Starostka na svého předchůdce nedá dopustit a ten dokonce připravuje rozpočet. Při tom má čas připravovat a kdo ví zda né i upravovat, podklady pro kontrolu zda v případě financování a realizace Střelnice do roku 2002, nedošlo k trestuhodným postupům. Kde je pravda?

Zastupitel Josef Kunetka připravil k jednání prosincového zastupitelstva vyjádření, které prostřednictvím radní Evy Kordové dává na vědomí radě města i zastupitelstvu. Vyjadřuje se tam i k regulačnímu plánu města a snaze jej prosadit proti zájmům města a vůli občanů. Cituji: "... musím už být konkrétní. Jde totiž o závažný dokument pro několik desetiletí - jde o RP-C. V rubrice HOT prosinec 2006 v příspěvku Z očí do očí s Hanou Maierovou si starostka pro regulační plán sama 'vyhodnotila' nové velkokapacitní obchodní centrum na Koňském trhu s novou dopravní zátěží a pro obchodní centrum s nutným novým dopravním řešením tak, 'že jí osobně nevadí'. Podobně si vyhodnotila i k tomu přináležící dopravní řešení v RP-C, tj. řešení změněné z původního velkého městského okruhu jen na severní část okruhu od kruhové křižovatky u Magicu s přemostěním přes Stebénku, údolím mezi Velkou a Malou Jizerou s přemostěními a 7 % stoupáním přes Konělupy k Husovu sboru, dle jejího vyhodnocení by tato komunikace propojila část města v oblasti kasáren a především novou zástavbu na Hruštici (viz MfD 8. 11. 06). ... Poslední tlak Hejduka na schválení takového paskvilu RP-C zastupitelstvem až na konci jeho mandátu 5. 10., 12. 10. i 19. 10. díky rozumu zastupitelů neprošel. Nyní podobné úsilí vynakládá nová starostka dr. Maierová a hodlá schvalovat RP-C i Souborné stanovisko na zastupitelstvu 21. 12. 06."

Zastupitel Kunetka upozorňuje ve svém dopise i na diskuzi věnovanou pracovníky Krajského úřadu aktualizované Strategii Libereckého kraje, která proběhla na turnovské radnici bez zájmu (nebo díky neinformovanosti) zastupitelů. Kdyby nic jiného, tak potvrdila, že jakékoli odvolávání se na soulad představ vedení turnovské radnice v případě schvalování výjimek ze stavební uzávěry na Koňském trhu, je nesmysl, protože koncepce rozvoje kraje se teprve řeší. Porady kde bylo cca 15 starostů obcí se paní starostka Maierová nezúčastnila a jen občas byl přítomen místostarosta ing. Pekař. Zajímavá informace bezesporu je, že na KÚ LK již nepracují úředníci, jejichž pozitivní vyjádření k turnovskému regulačnímu plánu byla nekompetentní. Navíc není dosud dořešena stížnost na některá úřednická rozhodnutí podporující stavbu obchodního centra v záplavovém území na Koňském trhu.

Nejen Kunetkovy argumenty by měly donutit zastupitele za ODS, aby přehodnotili svou nelogickou koalici, a aby začali jednat podle svých předvolebních slibů. Regulační plán centra, a nejen ten, tak jak s mnoha změnami a bez řádného projednání v současné době vypadá, je nepoužitelný a tudíž nemůže být schvalován. Nelze očekávat, že starostka je schopna řádně řídit město a starat se o jeho rozvojové koncepce, i nad tím by se měli zastupitelé zamyslet, a to nejen ti za vítěznou ODS, ale všichni, včetně zvolených za starostčin Nezávislý blok.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena